Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2018

adminX | 04. 01. 2018

S příchodem nového roku dochází již tradičně ke změnám v sazbách u cestovních náhrad. V roce 2018 dochází ke změnám ve všech parametrech – změnila se sazba základní náhrady, sazby stravného při tuzemských pracovních cestách a také byly stanoveny nové průměrné ceny pohonných hmot.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Pro rok 2018 je rozhodující vyhláška č. 463/2017 Sb., která nabyla účinnosti k 1. lednu 2018. Nová vyhláška zrušila vyhlášku č. 440/2016 Sb., která určovala parametry cestovních náhrad v roce 2017.

Pro letošní rok dochází ke zvýšení sazby základní náhrady o částku 0,10 Kč na 1 km jízdy u osobních silničních motorových vozidel. U jednostopých vozidel a tříkolek zůstává sazba stejná jako v roce 2017.

Ke vcelku výraznějšímu zvýšení došlo u spodní hranice tuzemského stravného – zvyšuje se v rozmezí od 6 do 15 Kč. Změna se týká jak zaměstnanců pracujících pro soukromé firmy, tak pro zaměstnance pracující pro „veřejný“ sektor. Ke zvýšení horní hranice u „veřejného“ sektoru dochází v rozmezí od 7 do 18 Kč.

U průměrných cen pohonných hmot dochází k mírnému zvýšení o cca 1 Kč na litr.  U benzínu 98 je zvýšení ve výši 0,30 Kč za litr.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

 1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
 2. osobních silničních motorových vozidel 4,00 Kč.

Stravné – „soukromý“ sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

 1. 78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 119 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Připomeňme si, že se jedná o minimální částky. Pokud by bylo zaměstnanci vyplaceno stravné maximálně do výše horní hranice stravného stanoveného pro “veřejný” sektor, tak to nebude na straně zaměstnance předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a ani součástí vyměřovacích základů pro zdravotní a sociální pojištění. Pokud by však toto stravné přesáhlo horní hranici stravného stanoveného pro “veřejný” sektor, tak už tato část, která přesahuje zmíněnou hranici, bude na straně zaměstnanců podléhat jak dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti tak pojistnému.

Stravné – „veřejný“ sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 1. 78 Kč až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 119 Kč až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 186 Kč až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

 1. 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 2. 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 3. 29,80 Kč u motorové nafty.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Cestovní náhrady, Sazba daně

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

31. 03. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020
01. 04. 2020
Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
01. 04. 2020
Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.