Skrýt menu
Skrýt formulář
 • Domů » Návody » Jak zadat v Money S3 Překážky na straně zaměstnavatele

Jak zadat v Money S3 Překážky na straně zaměstnavatele

Návod platí pro verze 20.301 a nižší.

Nastal ve vaší firmě stav, kdy jste nuceni nechat vaše zaměstnance doma, protože nyní situace neumožňuje běžný provoz vaší společnosti? Pak se jedná o překážku na straně zaměstnavatele dle § 207‒210 zákona 262/2006 Sb. Zákoníku práce.

V Money S3 tuto skutečnost zadáváte do vytvořených mezd. Nejprve tedy standardně vytvoříte mzdy všem zaměstnancům:

Následně pak jednotlivě každému zaměstnanci na Kartě mzdy přidáte tuto překážku jako běžnou náhradu a přepočítáte procentuální výši částky, která zaměstnanci náleží.

Postup zadání běžné náhrady:

 1. Otevřete si kartu mzdy konkrétního zaměstnance – Režie/Mzdy a zůstanete na záložce Odpracováno.

  Money S3, karta zaměstnance, odpracováno

 2. V části Běžné náhrady klikněte do popisku pro popis volného pole a zapište „Překážky na straně zaměstnavatele“.

  Money S3, náhrady, překážky na straně zaměstnavatele

 3. Do vedlejší kolonky „Dnů“ zadáte, kolik dní zaměstnanec nepracoval a náleží mu tato náhrada. Například, viz náhled, paní Chudá neodpracovala 15 dní v měsíci. Po zadání počtu dnů běžné náhrady Money S3 automaticky vypočítá, kolik je to hodin, a částku. Vypočítaná částka je počet hodin náhrady vynásobený průměrným hodinovým výdělkem, tedy 100 %. Dále pak program automaticky přepočte počet odpracovaných dní v části Odpracováno.

  Money S3, odpracované dny

 4. V případě, že zaměstnanci náleží jiná výše náhrady než 100 %. Pak je nutné si částku, kterou program vypočítal přepočítat na například 60 % a upravit v poli Částka.

  Například: Paní Chudá nepracovala 15 dní, za které jí náleží 60% náhrada mzdy. Po zadání počtu dní program vypočítal částku 13 978,-, což odpovídá 100 %. Z této částky vypočítáte 60 %, což v tomto příkladu odpovídá částce 8 387,-. Tuto částku zapíšete do pole Částka, jak je v náhledu.

  Money S3, náhrada, překážky na straně zaměstnavatele

Mzda se automaticky přepočte a mzdu uložíte.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přes Zákaznický portál, nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).