Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Správa daně/Daňový řád – stručné seznámení

Daňový řád – stručné seznámení

Daňový řád – stručné seznámení

1. 1. 2011 vstupuje v platnost zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který nahradí dosavadní zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Nejde o dílčí novelu, ale o nový procesní zákon, který upravuje pravidla správy daní.

Autor: MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844

Úvod

Nový daňový řád se připravoval od roku 2000, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů v roce 2009, s účinností od 1. 1. 2011. Významným dílem byla při tvorbě daňového řádu zohledněna judikatura Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. Účel daňového řádu je nejlépe vystižen v § 1.

Zákon upravuje:

 • postup správců daní
 • práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob

Správa daně je postup, jehož cílem je:

 • správné zjištění a stanovení daní
 • zabezpečení jejich úhrady

Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňovým subjektem podané:

 • daňové přiznání (dodatečné daňové přiznání)
 • hlášení (následné hlášení)
 • vyúčtování (dodatečné vyúčtování)

Pro tyto úkony jsou v zákoně zavedeny nové pojmy, tzv. legislativní zkratky, „řádné daňové tvrzení“ a „dodatečné daňové tvrzení“. Oproti zákonu č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, daňový řád obsahuje jednak nové pojmy (osoba zúčastněná na správě daní, úřední osoba, atrakce, nicotnost rozhodnutí atd.), některé stávající pojmy významově ponechává, některé mají nový obsah a některé zmizely úplně. Kromě terminologických změn má daňový řád řadu věcných a procesních odlišností.

Struktura daňového řádu

Zákon je rozdělen na 6 základních částí, tyto části se dále dělí na hlavy, díly, oddíly a paragrafy. Celkový počet paragrafů je 266.

Části daňového řádu:

1. část – Úvodní ustanovení

 • Hlava I – Předmět a účel úpravy
 • Hlava II – Základní zásady správy daní

2. část – Obecná část o správě daní

 • Hlava I – Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní
 • Hlava II – Lhůty
 • Hlava III – Doručování
 • Hlava IV – Ochrana a poskytování informací
 • Hlava V – Dokumentace
 • Hlava VI – Řízení a další postupy
 • Hlava VII – Opravné a dozorčí prostředky

3 část – Zvláštní část o správě daní

 • Hlava I – Registrační řízení
 • Hlava II – Řízení o závazném posouzení
 • Hlava III – Daňové řízení
 • Hlava IV – Nalézací řízení
 • Hlava V – Placení daní
 • Hlava VI – Správa daně vybírané srážkou
 • Hlava VII – Právní nástupnictví a vztah k insolvenci

4. část – Následky porušení povinností při správě daní

5. část – Ustanovení společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná

6. část – Účinnost

Přijetí nového daňového řádu s sebou přineslo řadu změn v dalších zákonech. Proto byl zároveň s daňovým řádem přijat zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu. Tímto zákonem se mění příslušné paragrafy, týkající se správy daní, u 198 zákonů.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank