Daně / Správa daně/Daňový řád – stručné seznámení
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Daňový řád – stručné seznámení

Seyfor, a. s.
10. 10. 2010
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se4

1. 1. 2011 vstupuje v platnost zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který nahradí dosavadní zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Nejde o dílčí novelu, ale o nový procesní zákon, který upravuje pravidla správy daní.

Autor: MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844

Úvod

Nový daňový řád se připravoval od roku 2000, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů v roce 2009, s účinností od 1. 1. 2011. Významným dílem byla při tvorbě daňového řádu zohledněna judikatura Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. Účel daňového řádu je nejlépe vystižen v § 1.

Zákon upravuje:

 • postup správců daní
 • práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob

Správa daně je postup, jehož cílem je:

 • správné zjištění a stanovení daní
 • zabezpečení jejich úhrady

Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňovým subjektem podané:

 • daňové přiznání (dodatečné daňové přiznání)
 • hlášení (následné hlášení)
 • vyúčtování (dodatečné vyúčtování)

Pro tyto úkony jsou v zákoně zavedeny nové pojmy, tzv. legislativní zkratky, „řádné daňové tvrzení“ a „dodatečné daňové tvrzení“. Oproti zákonu č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, daňový řád obsahuje jednak nové pojmy (osoba zúčastněná na správě daní, úřední osoba, atrakce, nicotnost rozhodnutí atd.), některé stávající pojmy významově ponechává, některé mají nový obsah a některé zmizely úplně. Kromě terminologických změn má daňový řád řadu věcných a procesních odlišností.

Struktura daňového řádu

Zákon je rozdělen na 6 základních částí, tyto části se dále dělí na hlavy, díly, oddíly a paragrafy. Celkový počet paragrafů je 266.

Části daňového řádu:

1. část – Úvodní ustanovení

 • Hlava I – Předmět a účel úpravy
 • Hlava II – Základní zásady správy daní

2. část – Obecná část o správě daní

 • Hlava I – Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní
 • Hlava II – Lhůty
 • Hlava III – Doručování
 • Hlava IV – Ochrana a poskytování informací
 • Hlava V – Dokumentace
 • Hlava VI – Řízení a další postupy
 • Hlava VII – Opravné a dozorčí prostředky

3 část – Zvláštní část o správě daní

 • Hlava I – Registrační řízení
 • Hlava II – Řízení o závazném posouzení
 • Hlava III – Daňové řízení
 • Hlava IV – Nalézací řízení
 • Hlava V – Placení daní
 • Hlava VI – Správa daně vybírané srážkou
 • Hlava VII – Právní nástupnictví a vztah k insolvenci

4. část – Následky porušení povinností při správě daní

5. část – Ustanovení společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná

6. část – Účinnost

Přijetí nového daňového řádu s sebou přineslo řadu změn v dalších zákonech. Proto byl zároveň s daňovým řádem přijat zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu. Tímto zákonem se mění příslušné paragrafy, týkající se správy daní, u 198 zákonů.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.