Daně / Neziskové organizace/Dlouhodobé zálohy a dílčí platby u dlouhodobých projektů
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Dlouhodobé zálohy a dílčí platby u dlouhodobých projektů

Dlouhodobé zálohy a dílčí platby u dlouhodobých projektů
Jana Pirochtová
03. 04. 2023
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se0
Dlouhodobé zálohy a dílčí platby u dlouhodobých projektů

Obsah

  Financování sociálních služeb v případě dlouhodobých projektů využívá zálohových plateb, které mají za úkol prvotní financování projektu. Kromě zálohových plateb se využívají i dílčí zdroje financování (platby). Jak a kdy o nich správně účtovat?

  Co je myšleno “dlouhodobým projektem“

  Dlouhodobý projekt musí splňovat podmínku trvání, a to déle než jeden rok. Zároveň musí korespondovat s obvyklou činností organizace, která zahrnuje jak základní služby, tak doplňkové. Nejčastěji se setkáváme s pojmem dlouhodobého projektu například v případě investiční výstavby, nákupu dlouhodobého majetku či rozšíření působností organizace v základních činnostech. Nejčastěji se jedná o projekty aktuálních potřeb společnosti jako je např. vzdělávání sester pro paliativní péči, pomoc týraným matkám s dětmi apod. Některé projekty se etablují a vyžadují i po jejich skončení pokračování, mohou se tak stát trvalou službou potřebným skupinám klientů. 

  Dlouhodobý projekt a jeho financování

  Dlouhodobý projekt je financován na základě žádosti o dotaci, přičemž žádost samotná vychází z projektového záměru, vypracovaného rozpočtu a ukazatelů naplnění cílů projektu.

  Příklad 1. – investice

  Pro ilustraci si představme organizaci, jejíž záměr je vybudování domova pro osoby se zdravotním postižením. Projekt bude financovaný ze zdrojů evropských projektů IROP, spolufinancován příslušným krajem i městem a také spolufinancováním z vlastních zdrojů organizace. Celkové náklady projektu jsou stanoveny dle projektové dokumentace (rozpočtu) na 45 mil Kč, spoluúčast je výši 5 % celkového projektu. Evropský fond IROP poskytne finanční prostředky ve výši 42.750.000 Kč. Vyplacení finanční podpory proběhne na základě „Pravidel projektu“ eventuálně doplňujícími body ve smlouvě k projektu. Dle „Pravidel projektu“ budou finanční prostředky čerpány a následně převedeny na bankovní účet organizace ve třech dílčích plněních, závěrečné platbě a jedné zálohové platbě ve výši 20 % poskytnuté dotace.

  Postup a účtování

  1. Příjem zálohové platby ve výši 20 % xxx/955.xxx
  2. Dílčí platby (1-3 na základě dílčích plnění) xxx/901.xxx
  3. Závěrečná platba xxx/901.xxx
  4. Pořízení investice xxx/321.xxx

  Účtový rozvrh

  042.xxx – pořízení dlouhodobého hmotné majetku
  221.xxx – bankovní účty
  955.xxx – poskytnuté dlouhodobé zálohy
  901.xxx – vlastní jmění (dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku)

  Veškeré náklady (výdaje) spojené s projektem, a to až do termínu kolaudace stavby, účtujeme na straně MD účtu 042 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Přijatá zálohová platba zůstává po celou dobu trvání projektu zaúčtována na účtu 955 – přijaté dlouhodobé zálohy. Při závěrečné platbě zúčtujeme poskytnutou zálohu, tzn. že reálně vypočítané plnění je snížené o částku dlouhodobé zálohy.

  Přijaté finanční prostředky ze strany kraje a města budeme účtovat stejným způsobem jako přijaté dílčí platby (plnění), tzn. budeme účtovat na straně DAL na účtu 901 – vlastní jmění (dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku). Ve chvíli, kdy je projekt dokončen, budova je zkolaudována a splňuje další podmínky pro zařazení do užívání, budeme účtovat na MD 901.xxx – vlastní jmění (dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku) oproti DAL 901.xxx – vlastní jmění. Tento krok povede k vyrovnání účtu 901.xxx vlastní jmění (dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku). Následné kroky jsou stejné jako při účtování odpisů a snížení odpisů z titulu dotací.

  Příklad 2. – vzdělávání sester pro paliativní péči

  Organizace zajistila vzdělávací program se zaměřením na školení sester pro poskytování paliativní péče. Vzdělávací program bude trvat 24 měsíců. Financování projektu bude zajištěno z Norských fondů. Převod finančních prostředků proběhne na základě jedné zálohové platby, dvou dílčích plněních a závěrečné platby. Celkové poskytnuté finanční prostředky budou ve výši 6.500.000 Kč přičemž, zálohová platba bude ve výši 7 %, tj. 1.950.000 Kč. Data výše zálohy, dílčích plnění (plateb) a závěrečné platby jsou vždy stanoveny v „Pravidlech financování“. Projektem budou sloužit jako zdroj financování na mzdové náklady, náklady na služby a spotřební materiál.  

  Postup a účtování

  1. Příjem zálohové platby ve výši 7 % xxx/955.xxx
  2. Dílčí platby (1-3 na základě dílčích plnění) xxx/388.xxx
  3. Závěrečná platba xxx/388.xxx
  4. Provozní náklady xxx/321.xxx
  5. Osobní náklady xxx/321.xxx
  6. Náklady na služby xxx/321.xxx
  7. Provozní dotace xxx/691.xxx

  Účtový rozvrh

  221.xxx – bankovní účty
  388.xxx – dohadné účty aktivní
  501.xxx – spotřeba materiálu
  52x.xxx – osobní náklady
  518.xxx – ostatní služby
  691.xxx – provozní dotace
  955.xxx – dlouhodobé přijaté zálohy

  Jak se účtují náklady je nám jasné. Výnosy po celou dobu financování projektu účtujeme proti dohadnému účtu aktivnímu 388.xxx a až v závěrečné etapě, tzn v s poslední závěrečnou platbou a jejím následným odsouhlasením donátorem vyrovnáme na základě poslední přijaté platy jak účet 388.xxx, tak i výnosový účet 691.xxx.

  Doplňte si mezery v daních a účetnictví

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Závěr

  Zdroje financování neziskových organizací jsou složeny z rozdílných projektů financování sociálních služeb. Každý dotační titul má odlišná pravidla zahrnující náležitosti daného dotačního titulu, podmínky čerpání finančních prostředků a jejich vyúčtování. Je proto nezbytné, aby byla každému dotačnímu titulu věnována patřičná pozornost a pečlivost.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Finanční leasing v podmínkách roku 2024
  13. 08. 2024
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních