Daně / Neziskové organizace/Příloha k účetní závěrce
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce
Jana Pirochtová
14. 08. 2023
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se5
Příloha k účetní závěrce

Obsah

  Příloha účetní závěrka slouží jako prostředek doplňujících informacích, které nejsou uvedeny v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Údaje v ní uvedené jsou podstatným prvkem pro uživatele účetní závěrky. Její podoba ovšem není přesně definována zákonem, pouze její obsah. Co vše je třeba znát před jejím sestavením?

  Před sestavením přílohy k účetní závěrce

  Nejprve je třeba vědět, zda účetní jednotka podléhá nutnosti ověření účetní závěrky auditorem dle § 20 zákona č. 563/1911 Sb., o účetnictví. Následně je třeba účetní jednotku kategorizovat dle účetní jednotky a účetní skupiny. Aby bylo možné účetní jednotku správně kategorizovat využijeme § 1b a na základě testu ověříme, která je pro účetní jednotku správná kategorie, tedy: mikro, malá, střední a velká.

  1. Mikro účetní jednotka je taková jednotka, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě z uvedených hodnot, a to:

  1. aktiva celkem 9 000 000 Kč,
  2. roční úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč,
  3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10.

  2. Malá účetní jednotka je ta, která již není mikro účetní jednotkou a zároveň k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 hraniční hodnoty:

  1. aktiva celkem 100 000 000 Kč,
  2. roční úhrn čistého obratu 200 000 000 Kč,
  3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

  3. Střední účetní jednotka je taková, která není ani mikro účetní jednotkou ani malou účetní jednotkou. Zároveň nepřekračuje alespoň 2 uvedené hodnoty:

  1. aktiva celkem 500 000 000 Kč,
  2. roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,
  3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

  4. Velká účetní jednotka je taková účetní jednotka, která k rozvahovému dni přesáhne, alespoň 2 hodnoty střední firmy, tedy:

  1. aktiva přesahující 500 000 000 Kč,
  2. roční úhrn čistého obratu přesahující 1 000 000 000 Kč,
  3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období je více než 250.

  Zároveň je velkou účetní jednotkou subjekt veřejného zájmu či vybraná účetní jednotka.

  Kromě kategorizace je zároveň zapotřebí zvolit i skupinu účetní jednotky, kterou definuje § 1c téhož zákona. Jedná se o: malou, střední a velkou skupinu.

  1. Malou skupinou účetních jednotek je ta, která sestává z konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních jednotek a která na konsolidovaném základě nepřekračuje k rozvahovému dni alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot

  1. aktiva celkem 100 000 000 Kč,
  2. roční úhrn čistého obratu 200 000 000 Kč,
  3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

  2. Střední skupinou účetních jednotek je ta, která není malou skupinou účetních jednotek a sestává z konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních jednotek a která na konsolidovaném základě nepřekračuje k rozvahovému dni alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot

  1. aktiva celkem 500 000 000 Kč,
  2. roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,
  3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

  3. Velkou skupinou účetních jednotek je ta, která sestává z konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních jednotek a která na konsolidovaném základě překračuje k rozvahovému dni alespoň 2 hraniční hodnoty uvedené v odstavci 2.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Základní náležitosti přílohy k účetní závěrce

  Jsou pro účetní jednotky vždy totožné. Jedná se o identifikátory účetní jednotky stanovené §18 odst. 3 zákona o účetnictví, který zahrnuje:

  • název společnosti, jméno;
  • sídlo společnosti, popřípadě pobočky a provozovny;
  • identifikační číslo subjektu;
  • právní formu účetní jednotky, popřípadě i informaci, zda je organizace v likvidaci;
  • předmět činnosti, účel, pro který byla zřízena či předmět podnikání;
  • rozvahový den či den k němuž se účetní závěrka sestavuje;
  • okamžik sestavení účetní závěrky který nastává podpisem účetní závěrky ze strany statutárního orgánu nebo jiné osoby definované v § 18 odst. 3 zákona o účetnictví (tento podpis patří také mezi základní náležitosti);
  • informace o užitých obecných účetních zásadách a metodách
  • informace o oceňování
  • výše pohledávek a závazků
  • výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů členům řídích, kontrolních a správních orgánů
  • výnosové a nákladové položky, které jsou mimořádné oproti běžným položkám
  • průměrný počet zaměstnanců.

  Tyto údaje jsou společné pro všechny účetní jednotky bez ohledu na jejich kategorie, skupiny a povinnost auditu. Nicméně je třeba řídit se vyhláškou č. 504/2022 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Konkrétně je třeba zaměřit se na §30, který definuje jak základní náležitosti, tak i náležitosti specifické pro neziskový sektor.

  Závěr

  Příloha účetní závěrky je dokument mající za úkol čitatele seznámit s informacemi o organizaci (společnosti) ve stručné a přehledné formě. Zároveň slouží jako komentář účetní závěrky, tedy údaje pramenící z rozvahy a výkazu zisku a ztráty zpřesňuje. Její struktura je pevně daná, nicméně podoba stanovena není.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních