Daně / Neziskové organizace/Výroční zpráva pro neziskovou organizaci
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Výroční zpráva pro neziskovou organizaci

Výroční zpráva pro neziskovou organizaci
Jana Pirochtová
12. 06. 2023
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se7
Výroční zpráva pro neziskovou organizaci

Obsah

  Výroční zpráva je ucelený soubor informací, který reflektuje činnost organizace za předchozí rok, čímž plní historicky vývojovou funkci organizace a poskytuje tak přehled pro donátory, dárce a ostatní sponzory. Jaké jsou náležitosti výroční zprávy a jak ji sestavit?

  Co je výroční zpráva a jaké jsou její náležitosti?

  Výroční zpráva je ucelený dokument poskytující informace o neziskové organizaci. Cílem je komplexně a vyváženě informovat o výkonnosti společnosti, o její činnosti a hospodářské situaci. Je nástrojem pro vlastní prezentaci, protože se jedná o ideální způsob zdůraznění dosažených výsledků, tedy prezentovat svůj úspěchem.

  Měla by obsahovat základní informace o organizaci, kontakty a organizační strukturu. Dále pak informace prokazující naplnění poslání, tedy nabídku služeb, popis realizovaných činností či projektů ať se jedná o již uskutečněné nebo právě probíhající. Zároveň s informacemi o činnosti je třeba uvést informace o způsobu sledování indikátorů prokazující intenzitu užívání poskytovaných služeb. Zároveň je vhodné uvést informace i o kontrole neziskové organizace kontrolním orgánem, získání certifikátu nebo ocenění. Výroční zpráva je ideálním způsobem, jak oznámit okamžiky úspěchu.

  Výroční zpráva je komunikačním nástrojem poskytující prostor veřejně poděkovat všem donátorům, sponzorům a dárcům. Samozřejmě je třeba mít na paměti, že významní dárci by měli být jmenování jednotlivě včetně výše podpory-daru. Často se ve výroční zprávě uvádí pouze logo donátora či donátorů. Pakliže dárce nebude souhlasit se zveřejněním částky, je třeba přání dárce respektovat.

  Výroční zpráva obsahuje informace o hospodaření s finančními prostředky. Tyto informace poskytuje prostřednictvím účetní závěrky, tedy rozvahy společně s výkazem zisku a ztrát a přílohou. Je-li organizace auditovaná, pak je součástí také zpráva auditora. Přehled o příjmech organizace je vhodné prezentovat pro větší přehlednost formou grafů zobrazující příjmy organizace, které mohou tvořit dotace, granty, dary, příjmy z vlastní činnosti.

  Struktura výroční zprávy

  Výroční zpráva nemá stanovenou strukturu. Může se jednat o formát prezentace či textového dokumentu. Je zde tedy dostatek prostoru pro rozhodnutí organizace. Nicméně by měla odpovědět na základní otázky: Kdo? Co? Jak?

  Výroční zpráva má při pohledu zcela jasně identifikovat organizaci, proto je vhodné obálku doplnit fotografií zobrazující gros činnost. Před obsah je možné vložit harmonogram významných událostí (činností), které organizace realizovala či, kterým čelila. Následně je vhodné vložit obsah, byť nemusí být výroční zpráva obsáhlá plní obsah svoji základní úlohu – přehlednost textu.

  Odpověď na otázku Kdo? by měla zahrnovat úvodní slovo ředitele či statutárního zástupce, které by mělo velice stručně shrnout uplynulý rok organizace. Výzvy, které bylo třeba překonat, poděkovat všem zaměstnancům organizace a zároveň zdůraznit silné stránky organizace, příležitosti a hrozby, jež byly překonány. Následně je třeba uvést informace o organizaci jako jsou vize a cíle, historie, organizační struktura. Zároveň je dobré se právě v této části věnovat tomu, jak je zajišťována péče o zaměstnance, popřípadě práci s dobrovolníky a práci dobrovolníků, bez které se neziskové organizace neobejdou. Výroční zpráva je vhodným prostorem k vyjádření uznání jak zaměstnancům, tak i dobrovolníkům a partnerským organizacím za jejich práci a spolupráci při například  náročné péči klienty.

  Otázka Co? by měla zahrnovat informace o veškeré činnosti organizace, od seznamu poskytovaných služeb, přes grafickou podobu indikátorů využívání jednotlivých poskytovaných služeb, přes realizované akce až po investiční a mimořádné projekty.

  Jak? Odpověď na tuto otázku by měla zahrnovat informace především o způsobu financování organizace, počtu zaměstnanců, nákladech a výnosech. U organizací, kde je povinnost auditu plynoucí ze zákona, či z povinností vůči donátorům, by měla rovněž být doplněna zprávou auditora.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Závěr

  Mějte na paměti, že struktura není nikterak stanovená, neexistuje předpis, který by vám určit rozložení, písmo, počet stran, počet fotografií a grafů. Výroční práva dává prostor pro vaši uvědomělost, vaši rozvahu a schopnost prezentace vaší organice. Je určena všem, nejen investorům, sponzorům a dárcům, ale i zřizovateli či poradním orgánům dle struktury organizace. Přesto není dobré výroční zprávu podcenit, protože je důkazem vaší práce.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních