Daně / Správa daně/Informace Finanční správy ČR k elektronickým podáním
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Informace Finanční správy ČR k elektronickým podáním

Seyfor, a. s.
24. 02. 2015
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2

Od letošního roku platí nová a ne úplně jednoznačná právní úprava pro elektronická podání pro vybrané daňové subjekty.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

24. února byla na webu Finanční zprávy ČR zveřejněna informace, týkající se nové povinnosti podávat určitá podání pouze elektronickou cestou. Nejprve si připomeňme, kterých subjektů se tato problematika týká a o jakou povinnost se jedná.

Vybrané subjekty

Daňový řád (dále jen „DŘ“) od 1. ledna 2015 stanoví, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (dále jen „vybrané subjekty“), je povinen určitá podání učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 DŘ.

Vybraná podání

Vybrané subjekty mají povinnost podávat pouze datovou zprávou tato podání:

  • přihlášku k registraci,
  • oznámení o změně registračních údajů,
  • řádné daňové tvrzení,
  • dodatečné daňové tvrzení.

Vybrané subjekty tedy nemohou tato podání činit ani písemně ani ústně do protokolu. Pokud by tak učinily, budou sankcionováni pokutou ve výši 2 000 Kč! Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru, jímž je stanovena.

Způsob odeslání datové zprávy

Datovou zprávu lze podle § 71 odst. 1 DŘ odeslat následujícími způsoby:

  • podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
  • odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Informace Finanční správy ČR (dále jen „Informace“)

Ve zveřejněné Informaci je uvedeno, že rok 2015 je považován za „přechodné období“, kdy lze činit vybraná podání u vybraných subjektů kromě způsobu uvedeného v § 71 odst. 1 DŘ, také podle ustanovení § 71 odst. 3 DŘ – tzv. e-tiskopisem.

V § 71 odst. 3 DŘ je stanovena právní fikce podání. DŘ stanoví, že právní účinky podání má úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 DŘ (tzn. písemně, ústně či autorizovanou datovou zprávou).

V Informaci je uvedeno:

„S ohledem na to, že se jedná o nový přístup v rámci povinnosti činit podání elektronicky, bude Finanční správa ČR, s ohledem na základní zásady správy daní, zejména zásady přiměřenosti, spolupráce a vstřícnosti, po přechodné období roku 2015 (tj. pro podání učiněná v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015) akceptovat pro splnění povinnosti činit podání elektronicky podle § 72 odst. 4 daňového řádu i podání, učiněná postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu. To vše za předpokladu, že podání učiněné postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu má podobu datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně a tato datová zpráva je v zákonné lhůtě potvrzena některým ze způsobů uvedených v § 71 odst. 1 daňového řádu.“

Vzniká otázka, zda místo tohoto postupu, by nebylo vhodnější aplikovat ustanovení § 260 DŘ, které zmocňuje ministra financí prominout daň a příslušenství mj. z důvodu nesrovnalostí v daňových předpisech. Po prostudování Informace lze konstatovat, že Finanční správa ČR sice učinila vstřícný krok k daňovým subjektům, nicméně odborná veřejnost očekávala od zveřejněné Informace podstatně více v praxi použitelných závěrů.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.