Daně / Neziskové organizace/Jak na účtování dlouhodobého hmotného majetku u investičních projektů
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Jak na účtování dlouhodobého hmotného majetku u investičních projektů

Jak na účtování dlouhodobého hmotného majetku u investičních projektů
Jana Pirochtová
23. 08. 2022
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se0
Jak na účtování dlouhodobého hmotného majetku u investičních projektů

Obsah

  Dlouhodobý hmotný majetek je možné pořídit z rozličných finančních zdrojů. Jak účtovat o jednotlivých zdrojích financování v souvislosti se zařazením majetku. Jak správně připravit podklady pro zařazení majetku do užívání?

  Investiční záměr

  Investiční záměr zahrnuje soubor podkladů, které jej funkčně a věcně definují včetně aspektu nezbytnosti, účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti v rámci vynaložených finančních prostředků. Každý finanční záměr, projekt, musí být vymezen dle přesných a nezbytných parametrů při čemž je třeba vnímat i indikátory splnění cílů v době jeho užívání pro správné vyhodnocení efektivity projektu. Investičním záměrem může být například pořízení vozidla, specializovaného technického vybavení či nemovitosti.

  Osobní automobil jako součást investičního projektu

  Jak správně postupovat v případě investičního projektu, který se zaměřuje na pořízení automobilů z účetního pohledu.

  Pro ilustraci organizace XY sepsala projektovou investiční žádost na nákup 5 osobních automobilů s podmínkou spoluúčasti ve výši 5 %. Hodnota dotace je 1.900.000 Kč, spoluúčast 100.000 Kč. Za sepsání a podání projektové žádosti organizace XY zaplatila částku 150.000 Kč z vlastních finančních prostředků. Jak postupovat při zaúčtování nákupů automobilů krok za krokem.

  Pořízení investičního majetku a jeho zaúčtování

  Účtová osnova:
  022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
  042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
  321 – Dodavatelé
  901.1 – Vlastní jmění
  901.2 – Vlastní jmění: fond odpisů
  901.3 – Vlastní jmění: investiční dotace
  901.4 – Vlastní jmění: dary

  1) FAP za zpracování projektu ve výši 150.000 Kč 042/321
  2) FAP za koupi vozidel ve výši 2.000.000 Kč  042/321
  3) VPD za registraci vozidel 4.000 Kč 042/321
  4) Zařazení do užívání 2.154.000 Kč 022/042
  5) Zdroje financování: investiční dotace 1.900.000 Kč 901.3/901.1  22/OA-D
  6) Zdroje financování: fond odpisů 154.000 Kč 901.2/901.1  22/OA
  7) Zdroje financování: dary 100.000 Kč 901.4/901.1  22/OA-VZ

  Uvedené investiční náklady přímo souvisí s pořízením dlouhodobého majetku, a proto je pro nás stěžením účtem účet 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku. V tuto chvíli není ovšem majetek zařazen užívání, je pouze pořízen. Ve chvíli, kdy jej opravdu použije provedeme účetní operaci s využitím účtu 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí. V tuto chvíli jsme se řídili nejen akruálním principem, ale také pravidly stanovené investičním projektem. Nesmíme zapomenout, že projekt je vyúčtováván donátorovi, který stanovil pravidla pro vyúčtování projektu. Proto je třeba i v tomto případě vhodně zvolit třídící znaky jako např. činnosti, zakázky atd. V našem případě se jedná o zakázku 22/OA-D (investiční dotace 1.900.000 Kč), zakázka 22/OA-VZ (spoluúčast tvořená dary ve výši 100.000 Kč) a zakázka 22/OA (vlastní zdroje 154.000Kč).

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Investiční projekt v případě nemovitosti

  Pořízení nemovitosti se řídí stejnými principy, jako pořízení jakéhokoliv hmotného majetku. Tedy je třeba mít zpracovaný investiční záměr a následně zajistit zdroje financování. Při účtování pořízení nemovitosti se veškeré investiční náklady vynaložené s pořízením nemovitosti účtujeme na účet 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Do pořizovací ceny investice zahrnujeme studie a zpracování projektu, veškeré stavební práce, úroky z případných úvěrů, stavební dozor a další náklady přímo související s pořízením nemovitosti. Nemovitost zařadíme do užívá v momentě, kdy je vydáno kolaudační rozhodnutí a následně zápis do katastru nemovitostí. Na ilustračním příkladu si zobrazíme, jakým způsobem provést jednotlivé účetní operace včetně zaúčtování zdrojů financování.

  Organizace XY se rozhodla pro výstavbu nové budovy, ve které budou poskytovány sociální služby. Cena na základě projektu je stanovena na částku 25.000.000 Kč. Zdroje financování zahrnují dotaci na základě projektové žádosti ve výši 90% ceny projektu, tzn. 22.500.000 Kč. Spoluúčast je stanovena dle pravidel o poskytnutí investiční dotace ve výši 10 %, tzn. 2.500.000 Kč. Dotace je poskytnuta dle pravidel financování na základě dílčích žádostí ve třech etapách, jejichž termíny jsou přesně popsány v pravidlech financování daného projektu. Z těchto důvodů organizační jednotka požádala i o bankovní úvěr ve výši 5.000.000 Kč (splatnost úvěru delší než 1 rok), aby mohla zahájit realizaci projektu.

  Pořízení investičního majetku a jeho zaúčtování

  Účtová osnova:
  021 – Stavby
  042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
  221 – Bankovní účty
  321 – Dodavatelé
  901.1 – Vlastní jmění
  901.2 – Vlastní jmění: fond odpisů
  901.3 – Vlastní jmění: investiční dotace
  901.4 – Vlastní jmění: dary
  951 – Dlouhodobé bankovní úvěry

  Veškeré faktury přijaté, pokladní doklady, smlouvy, úroky z úvěru, elektrická energie, voda, plyn apod. účtujeme po celou dobu realizace projektu až do jeho kolaudace na účet 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Jakmile je nemovitost zkolaudována a následně zapsána do katastru nemovitostí uvedeme ji do užívání za pomocí účtu 021 – Stavby, účetní zápis bude zaúčtován 021/042. Bankovní úvěr je v našem případě pouze finančním tokem nikoliv zdrojem financování i přes skutečnost, že je splácen po dobu delší než jeden rok.

  Investiční dotaci zaúčtujeme na účet 901.3 – Vlastní jmění: investiční dotace, který se pro nás stává „sběrným účtem“, který využijeme pro zaúčtování jednotlivých etap poskytnuté dotace na základě dílčích žádostí. V našem případě se jedná o tři etapy. Po zaúčtování závěrečného dílčího plnění musí účet vykazovat částku 22.500.000 Kč. Protiúčtem je účet 221 – Bankovní účty.

  Spoluúčast ve výši 10 %, tzn. 2.500.000 Kč, je tvořena finančními prostředky na účtu 901.2 – Vlastní jmění: fond odpisů ve výši 1.500.000 Kč (protiúčet je účet 901.1 – Vlastní jmění) a dále účtem 901.4 – Vlastní jmění: dary ve výši 1.000.000 Kč (protiúčtem je účet 221 – Bankovní účty).

  Proúčtování zdrojů financování

  1) Zařazení do užívání 25.000.000 Kč 021/042
  2) Zdroje financování: investiční dotace 22.500.000 Kč 901.3/901.1
  3) Zdroje financování: fond odpisů 1.500.000 Kč 901.2/901.1
  4) Zdroje financování: dary 1.000.000 Kč 901.4/901.1

  Závěr

  Veškeré zdroje financování investičních projektů účtujeme na účet 901 – Vlastní zdroje, kde si vytvoříme analytické účty, které jsou vhodné pro rozlišení jednotlivých zdrojů financování. Investiční projekty a jejich plnění je třeba pečlivě sledovat nejenom pomocí analytických účtů, ale opět i jiných rozlišovacích znaků, jako je činnost, zakázka, projekt a podobně. V každém případě musí účetní jednotka vést účetnictví jednotlivých projektů tak, aby bylo vždy možné prokázat oprávněnost čerpání projektu a dodržovat další pravidla projektu. Proto je vedení investičních projektů velice náročné, protože zpravidla se jedná o více zdrojů financování a více donátorů.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních