Daně / Neziskové organizace/Výpočet finanční podpory sociální služby v příkladech
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Výpočet finanční podpory sociální služby v příkladech

Výpočet finanční podpory sociální služby v příkladech
Jana Pirochtová
30. 12. 2022
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se0
Výpočet finanční podpory sociální služby v příkladech

Obsah

  V minulém článku jsme se obecně seznámili v metodikou výpočtů výše finanční podpory. Nyní se zaměříme na konkrétní příklad a vypočítáme krok za krokem finanční podporu dle pravidel v návaznosti na § 101a zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, schválených Radou Jihomoravského kraje.

  Skupiny sociálních služeb

  V případě Jihomoravského kraje jsou pro rok 2023 dle Pravidel a Kritérií financování sociálních služeb využívány 4 skupiny sociálních služeb. Jedná se o:

  • Skupina A: služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství – ambulantní a terénní forma sociální služby. Jedná se např. o: intervenční centra, odborná sociální poradenství, sociální rehabilitace, telefonická krizová pomoc či tlumočnické služby.
  • Skupina B: služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby. Poskytované služby mohou být např.: centra denních služeb, denní stacionáře či osobní asistence.
  • Skupina C: služby sociální prevence – pobytová forma služby. Zahrnuje např.: azylové domy, domy na půl cesty či terapeutické komunity.
  • Skupina D: služby sociální péče – pobytová forma služby. Jedná se např. o: domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory či chráněné bydlení.

  Významným rozdíl mezi skupinami je tvořen parametrem jednotky úvazku, v případě skupin A a B, a lůžkoden pro skupiny C a D. Úvazky pracovníků zahrnují pracovníci vykonávající závislou práci u poskytovatele sociální služby výlučně v základním pracovněprávním vztahu, které zahrnují pracovní poměr, dohodu a provedení práce a dohody konané mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce) a právnické či fyzické osoby poskytující práce a služby na základě obchodní smlouvy. V případě dohod konaných mimo pracovní poměr a práce vykonané na základě obchodní smlouvy je nutné přepočítat úvazky na základě fondu pracovní doby, který je pro rok 2023 v případě 8hodinové pracovní doby je fond pracovní doby stanoven na 2000 hodin.

  Výpočet finanční podpory

  V rámci příkladu výpočtu finanční podpory se zaměříme na skupinu B. My jsme zvolili denní stacionáře. Vypočtená hodnota finanční podpory se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem dolů.

  Vzorec výpočtu pro skupinu B je definován jako:

  optimální finanční podpora=finanční podpora na úvazky pracovníků –úhrady od uživatelů – stanovený podíl spolufinancování služby. Pakliže vzorec zapíšeme bude mít následující podobu:

  FP01 = (U * FP * M) – (Uppp * S * H) – a * (* U * FP * M)

  Celý postup si zobrazme na následujícím příkladu sociální služby-denního stacionáře, který žádá o finanční podporou na 10,4 úvazků pracovníků, z nichž jsou tvořeny úvazky v přímé péči 8 úvazky a 2,4 (30 % úvazků z přímé péče) úvazky zahrnují nepřímou péči po dobu 12 měsíců.  Dle pravidel pro výpočet finanční podpory pro skupinu B víme, že je stanovená finanční podpora na úvazek ve výši 56 400 Kč.

  Nejprve se zaměříme na výpočet finanční podpory na úvazky pracovníků = U * FP * M, kde: U = celkový počet plánovaných úvazků uvedených v žádosti o finanční podporu na příslušný rok; FP = stanovená hodnota finanční podpory donátorem na jeden úvazek pracovníka měsíčně dle příslušného druhu služby a počtem měsíců poskytované služby; M = počet měsíců poskytování služby.

  Výše finanční podpory na úvazek pracovníků = 10,4 * 56 400 * 12 = 7 038 720 Kč.

  Následně se zaměříme na úhrady od uživatelů služby definované vzorcem
  úhrada od uživatelů = Uppp * S * H kde: Uppp = plánované úvazky pracovníků přímé péče dle Pověření (8 úvazků); S = maximální hodinová sazba stanovena vyhláškou k zákonu o sociálních službách (135 Kč na hodinu výkonu služby); H = celkový stanovený počet hodin výkonu služby na 1 úvazek pracovníka v přímé péči na příslušný rok. Tento údaj představuje 60 % z disponibilního fondu daného roku – dovolená – nemocenská a OČR – školení, tzn. 2000–200–40-24 = 1736 hodin (hodnota je dle pravidel).

  Podoba vzorce pak bude:

  Úhrada od uživatelů = 8 * 135 * (1736*60 %) = 1 124 928 Kč

  Nyní zbývá třetí část a tou je stanovený podíl spolufinancování služby = a * U * FP * M, kde: a = koeficient spolufinancování daný krajem (a = spolufinancování obce v našem případě 6 % + spolufinancování kraje v našem případě 6 % + individuální plány) je uveden v intervalu <0;1); U = celkový počet plánovaných úvazků uvedených v žádosti o finanční podporu na příslušný rok(v našem případě 10,4 úvazky); FP = stanovená hodnota finanční podpory na jeden úvazek pracovníka měsíčně dle příslušného druhu služby a počtem měsíců poskytované služby( v našem případě 56 400 Kč); M = počet měsíců poskytování služby(12 měsíců).

  stanovený podíl spolufinancování služby = (0,06+0,06) * 10,4 * 56 400 * 12 = 844 646 Kč

  FP01 = (U * FP * M) – (Uppp * S * H) – a * (* U * FP * M)

  FP01 = 7 038 720 –1 124 928- 844 646 = 5 069 146 Kč

  Dle našich výpočtů bude tedy finanční podpora pro službu denního stacionáře na rok 2023 podpořena dle §101a zákona o sociálních službách (podpora č.1) ve výši 5 069 146 Kč (po zaokrouhlení je to částka 5 069 100 Kč).

  Spolufinancování služby krajem dle §105 bude ve výši 422 323 Kč (po zaokrouhlení 422 300 Kč).

  Spolufinancování obcí je ve stejné výši, tj.422 323 Kč (po zaokrouhlení 422 300 Kč).

  Úhrady od uživatelů službu budou ve výši 1 124 928 Kč (po zaokrouhlení 1 124 900 Kč.

  Závěr

  V článku jsme se seznámili s mechanikou výpočtu výše finanční podpory sociální služby ve skupině B, tedy v oblasti sociální péče. Metodika výpočtu je pro skupiny A, C a D obdobná. Nicméně je vždy důležité řídit se pravidly donátora příslušného kraje. Vzorce a postup výpočtu není stanoven pro každý kraj stejně. Pečlivě studujte pravidla financování příslušného kraje.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních