Daně / Neziskové organizace/Výpočet finanční podpory sociální služby
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Výpočet finanční podpory sociální služby

Výpočet finanční podpory sociální služby
Jana Pirochtová
19. 10. 2022
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se1
Výpočet finanční podpory sociální služby

Obsah

  Správnost výpočtu výše finanční podpory je pro neziskové organizace klíčovým aspektem nejen při přípravě žádosti, ale i při zpracování rozpočtu nadcházejícího období. Výpočet finanční podpory se řídí Pravidly a Kritérii financování sociálních služeb pro stanovená období, která vydávají jednotlivé krajské úřady po schválení zastupitelstvem daného kraje a jsou vypracovány v návaznosti na akční plán a základní sít sociálních služeb daného kraje.

  Základní pojmy

  Mechanismus finanční podpory pracuje při stanovení výše finanční podpory zejména s pojmy:

  • Optimální finanční podpora: je stanovena na základě výpočtu náležící příslušné sociální službě. Je plně v souladu s Kritérii financování a zároveň její výše nezohledňuje disponibilní zdroje státního rozpočtu.
  • Reálná finanční podpora: je stanovena na základě celkového objemu disponibilních prostředků, které jsou přiděleny Ministerstvem práce a sociálních věcí, krajským úřadem či programem OPZ+, a to na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výše reálné finanční podpory již vnímá výši disponibilních zdrojů státního rozpočtu. Zároveň reálná výše finanční podpory nesmí překročit výši požadavku uvedeného v žádosti poskytovatele služby.
  • Akční plán rozvoje sociálních služeb: jednoletý strategický dokument odboru sociálních věcí, který konkretizuje strategii příslušného kraje.
  • Základní síť sociálních služeb: je tvořena registrovanými sociálními službami.
  • Skupina sociální péče: soubor služeb rozhodných pro zařazení do skupiny sociálních služeb. Upřesňuje postupy výpočtu a jeho proměnné.

  Výpočet finanční podpory

  Každý donátor určuje vlastní pravidla pro výpočet výše žádosti o finanční podporu (dotaci), nicméně mají společné prvky. Pro snadnější pochopení si ilustrujme postup výpočtu dle pravidel Jihomoravského kraje.

  Základní vzorec můžeme definovat jako optimální finanční podpora = finanční podpora na úvazky pracovníků – plánované úhrady od uživatelů – stanovený podíl spolufinancování služby. Pakliže vzorec zapíšeme bude mít následující podobu:

  FPo = (U * FP * M) – plánované úhrady uživatelů – a * (* U * FP * M)

  Finanční podpora na úvazky pracovníků = U * FP * M, kde:

  U = celkový počet plánovaných úvazků uvedených v žádosti o finanční podporu na příslušný rok;
  FP = stanovená hodnota finanční podpory donátorem na jeden úvazek pracovníka měsíčně dle příslušného druhu služby a počtem měsíců poskytované služby;
  M = počet měsíců poskytování služby.

  Plánované úhrady uživatelů mohou být tvořeny:

  A. pevným koeficientem K následně vzorec bude mít podobu následující podobu:

  FPo = (U * FP * M) – K–a * (* U * FP * M);

  B. vzorcem úhrady uživatelů = Uppp * S * H, kde:

  Uppp = plánované úvazky pracovníků přímé péče dle Pověření;
  S = maximální hodinová sazba stanovena vyhláškou k zákonu o sociálních službách;
  H = celkový stanovený počet hodin výkonu služby na 1 úvazek pracovníka v přímé péči na příslušný rok dle dané skupiny služby. Podoba vzorce pak bude:
  FPo = (U * FP * M) – (Uppp * S * H) – a * (* U * FP * M);

  C. skupina sociální služby nemá stanovenou finanční úhradu za poskytnutou službu (jedná se o služby v oblasti prevence a sociálního poradenství)

  Stanovený podíl spolufinancování služby = a * U * FP * M, kde:
  a = koeficient spolufinancování (a = spolufinancování obce + spolufinancování kraje + individuální plány) je uveden v intervalu <0;1);
  U = celkový počet plánovaných úvazků uvedených v žádosti o finanční podporu na příslušný rok;
  FP = stanovená hodnota finanční podpory na jeden úvazek pracovníka měsíčně dle příslušného druhu služby a počtem měsíců poskytované služby;
  M = počet měsíců poskytování služby.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Závěr

  Seznámili jsme se základním principem pro výpočet finanční podpor (dotace) pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona o sociálních službách. V následujícím článku se zaměříme na praktické příklady výpočtu finanční podpory pro jednotlivé sociální služby.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních