Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Zdanění prodeje cenných papírů u fyzických osob v roce 2014
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Zdanění prodeje cenných papírů u fyzických osob v roce 2014

Seyfor, a. s.
23. 03. 2015
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2

Jedním ze zdrojů příjmů daňových poplatníků můžou být příjmy z prodeje cenných papírů. Poplatníci následně řeší, zda jsou tyto příjmy od daně z příjmů osvobozené nebo podléhají zdanění.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Právní úprava osvobození příjmů z prodeje cenných papírů (dále jen „CP“) doznala u fyzických osob oproti roku 2013 výrazných změn. Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) změnil nejenom dobu pro osvobození, ale zavedl také novou hranici pro osvobození.

I. Osvobození příjmů z prodeje CP

Dlouhé roky jsme byli zvyklí, že doba pro osvobození činila 6 měsíců. Nově platí, že příjem je od daně z příjmů fyzických osvobozen, pokud doba od nabytí CP do jeho prodeje přesáhne dobu 3 let. U kmenového listu musí doba přesáhnout 5 let.

Stejná doba platí pro osvobození příjmů z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu – doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení musí pro osvobození překročit dobu 3 let. Tato doba se nepřerušuje při sloučení nebo splynutí podílových fondů nebo při přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond.

Za den nabytí se podle Pokynu GFŘ D-22 považuje:

  • CP v listinné podobě den jejich převzetí,
  • u zaknihovaných CP den zápisu tohoto cenného papíru na majetkový účet v příslušné evidenci podle zvláštních právních předpisů, tj. připsáním na účet majitele,
  • v případě nabytí akcie výměnou za zatímní list u téhož majitele den předání nebo zaknihování zatímního listu,
  • u CP zděděných den úmrtí zůstavitele, jde-li o dědění ze zákona, v případě dědění ze závěti nebo podle dědické smlouvy může být nabytí dědictví vázáno na splnění stanovené podmínky.

Nová právní úprava (tříletá doba) platí pro CP pořízené po 31. 12. 2013. Pokud byly CP pořízeny před 1. 1. 2014, platí původní právní úprava (doba 6 měsíců)!

Pokud byl nebo je CP nebo podíl připadající na podílový list zahrnut v obchodním majetku, platí pro osvobození speciální právní úprava. Příjem je osvobozen až po 3 letech od ukončení samostatné činnosti.

Druhou významnou změnou je to, že příjmy z prodeje cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu jsou osvobozené, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000 korun. Toto nové ustanovení ZDP může být velmi pozitivní pro daňové poplatníky, kteří se problematikou CP zaobírají pouze okrajově.

II. Zdanění příjmů z prodeje CP

Pokud zjistíme, že prodej CP není od daně z příjmů osvobozen, musí být tento příjem zahrnut do daňového přiznání (pokud má poplatník povinnost podat daňové přiznání). Konkrétně se jedná o tzv. ostatní příjmy podle § 10 ZDP.

Proti dosaženému příjmu je možno postavit nabývací cenu CP a výdaje související s uskutečněným prodejem a dále platby za obchodování na trhu s CP při jejich pořízení. Uplatněním těchto výdajů však nelze docílit daňové ztráty.

Plynou-li dosažené příjmy ze společného jmění manželů, zdaňuje tyto příjmy jen jeden z nich. Který z nich tyto příjmy zdaní, záleží na jejich domluvě až na jednu výjimku – pokud měl CP v obchodním majetku jeden z manželů, pak ZDP stanoví, že se příjem z prodeje CP zdaní u toho, kdo měl CP v obchodním majetku.

Pokud by příjem plynul v cizí měně a poplatník není účetní jednotkou, pro přepočet na české koruny použije tzv. jednotný kurz. Pro zdaňovací období 2014 byly jednotné kurzy zveřejněny v Pokynu GRŘ č. D-20.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.