Daně / Správa daně/Infoservis: Změny v české daňové správě od 1. 1. 2013
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Infoservis: Změny v české daňové správě od 1. 1. 2013

Seyfor, a. s.
17. 12. 2012
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2

Od 1. ledna příštího roku dochází k zásadní změně ve struktuře a organizaci české daňové správy. Dnešní díl účetního a daňového servisu vám je podrobně představí.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Dne 1. ledna 2013 nabývá účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, který zásadním způsobem mění strukturu daňové správy, na kterou jsme byli po léta zvyklí. Generální ředitel Generálního finančního ředitelství pan Knížek zdůvodnil nastávající změny snahou o zvýšení výkonu, akceschopnosti a efektivity daňové správy. Druhým důvodem je příprava na spuštění tzv. jednoho inkasního místa. Od nového roku tedy nahrazuje soustavu územních finančních orgánů Finanční správa České republiky.

Stávající soustava územních finančních orgánů se skládá:

 • Generální finanční ředitelství
 • 8 finančních ředitelství
 • 199 finančních úřadů
 • Specializovaný finanční úřad

 Orgány Finanční správy ČR od 1.1.2013

 • Generální finanční ředitelství
 • Odvolací finanční ředitelství
 • 14 finančních úřadů
 • Specializovaný finanční úřad

Vytvoření nového Odvolací finanční ředitelství s působností pro celou Českou republiku, je zdůvodněno snahou o jednotnost v postupech odvolacího řízení. Doposud plnilo funkci odvolacího orgánu osm finančních ředitelství. Sídlo Odvolacího finančního ředitelství bude v Brně.

Specializovaný finanční úřad bude kromě stávajících pravomocí nově vykonávat cenovou kontrolu, kontrolu hazardu a kompetence spojené s vedením Centrálního registru smluv. Jako správci smluv mu bude svěřena registrace smluv účastníků důchodového spoření (II. pilíř důchodové reformy) a komunikace s penzijními společnostmi.

Finanční úřady budou nově vybaveny krajskou územní působností. Sídla jednotlivých úřadů se budou nacházet přímo v krajských městech a v hlavním městě Praze. Nedílnou součástí finančního úřadu budou jeho územní pracoviště, která budou zřízena na všech místech, kde mají v roce 2012 sídlo „zanikající“ finanční úřady.

Všechny finanční úřady budou od roku 2013 nad rámec kompetencí dnešních finančních úřadů vykonávat také kontrolu dotací, finanční kontrolu a budou pověřeny výběrem pojistného a následným převodem vybraných prostředků účastníků důchodového spoření na účty penzijních společností. Z pověření ministerstva budou moci finanční úřady rovněž přezkoumávat hospodaření krajů, hlavního města Prahy, regionálních rad regionů soudržnosti a vykonávat dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy.

Finanční úřady od 1.1.2013

 • Finanční úřad pro hlavní město Prahu,
 • Finanční úřad pro Středočeský kraj,
 • Finanční úřad pro Jihočeský kraj,
 • Finanční úřad pro Plzeňský kraj,
 • Finanční úřad pro Karlovarský kraj,
 • Finanční úřad pro Ústecký kraj,
 • Finanční úřad pro Liberecký kraj,
 • Finanční úřad pro Královéhradecký kraj,
 • Finanční úřad pro Pardubický kraj,
 • Finanční úřad pro Kraj Vysočina,
 • Finanční úřad pro Jihomoravský kraj,
 • Finanční úřad pro Olomoucký kraj,
 • Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj,
 • Finanční úřad pro Zlínský kraj.

Nová čísla bankovních účtů

Současně s reorganizací dochází také ke změnám účtů, na které se platí jednotlivé daně a poplatky. Novým finančním úřadům jsou přiděleny nové matrikové části bankovních účtů (matriky). Zaplatit daň novým krajským finančním úřadům, tzn. na nové účty finančních úřadů, bude nejdříve možné k datu splatnosti od 1. 1. 2013, kdy budou účty otevřeny v ČNB.

Předčíslí určuje, o jakou daň či poplatek se jedná. Matrika – číslo za pomlčkou oddělující předčíslí – určuje kterému finančnímu úřadu je platba adresována. Kód banky – uváděný za lomítkem – nadále zůstává nezměněn – 0710.

Jednotlivé matrikové části dle finančních úřadů:

Název krajského finančního úřadu od 1. 1. 2013 Matriková část (matrika) bankovního účtu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031
Finanční úřad pro Středočeský kraj 77628111
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 77627231
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 77627311
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 77629341
Finanční úřad pro Ústecký kraj 77621411
Finanční úřad pro Liberecký kraj 77628461
Finanční úřad pro Královehradecký kraj 77626511
Finanční úřad pro Pardubický kraj 77622561
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 67626681
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 77628621
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 47623811
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 77621761
Finanční úřad pro Zlínský kraj 47620661
Specializovaný finanční úřad 77620021

 

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních