Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2018

Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2018

Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2018
Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2018

S příchodem nového roku dochází již tradičně ke změnám v sazbách u cestovních náhrad. V roce 2018 dochází ke změnám ve všech parametrech – změnila se sazba základní náhrady, sazby stravného při tuzemských pracovních cestách a také byly stanoveny nové průměrné ceny pohonných hmot.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Pro rok 2018 je rozhodující vyhláška č. 463/2017 Sb., která nabyla účinnosti k 1. lednu 2018. Nová vyhláška zrušila vyhlášku č. 440/2016 Sb., která určovala parametry cestovních náhrad v roce 2017.

Pro letošní rok dochází ke zvýšení sazby základní náhrady o částku 0,10 Kč na 1 km jízdy u osobních silničních motorových vozidel. U jednostopých vozidel a tříkolek zůstává sazba stejná jako v roce 2017.

Ke vcelku výraznějšímu zvýšení došlo u spodní hranice tuzemského stravného – zvyšuje se v rozmezí od 6 do 15 Kč. Změna se týká jak zaměstnanců pracujících pro soukromé firmy, tak pro zaměstnance pracující pro „veřejný“ sektor. Ke zvýšení horní hranice u „veřejného“ sektoru dochází v rozmezí od 7 do 18 Kč.

U průměrných cen pohonných hmot dochází k mírnému zvýšení o cca 1 Kč na litr.  U benzínu 98 je zvýšení ve výši 0,30 Kč za litr.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

 1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
 2. osobních silničních motorových vozidel 4,00 Kč.

Stravné – „soukromý“ sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

 1. 78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 119 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Připomeňme si, že se jedná o minimální částky. Pokud by bylo zaměstnanci vyplaceno stravné maximálně do výše horní hranice stravného stanoveného pro “veřejný” sektor, tak to nebude na straně zaměstnance předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a ani součástí vyměřovacích základů pro zdravotní a sociální pojištění. Pokud by však toto stravné přesáhlo horní hranici stravného stanoveného pro “veřejný” sektor, tak už tato část, která přesahuje zmíněnou hranici, bude na straně zaměstnanců podléhat jak dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti tak pojistnému.

Stravné – „veřejný“ sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 1. 78 Kč až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 119 Kč až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 186 Kč až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

 1. 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 2. 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 3. 29,80 Kč u motorové nafty.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank