Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Změny ve zdravotním pojištění od 1.  ledna 2015
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Změny ve zdravotním pojištění od 1.  ledna 2015

Seyfor, a. s.
05. 01. 2015
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2

Kromě daňových změn dochází od 1. ledna 2015 také ke změnám ve zdravotním pojištění. Pojďme se nyní podívat na jednotlivé skupiny plátců zdravotního pojištění, jak se jich změny dotkly.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Maximální vyměřovací základ

Významnou změnou ve zdravotním pojištění je ta skutečnost, že od 1. ledna 2015 přestal ve zdravotním pojištění platit pojem maximální vyměřovací základ, který jsme znali v letech 2008 až 2012. Maximální vyměřovací základ se týkal zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“). Původně byl stanoven ve výši 48násobku průměrné mzdy a následně byl zvýšen na 72násobek průměrné mzdy.

V rámci snahy o snižování schodků veřejných rozpočtů došlo od 1. ledna 2013 nejdříve k pozastavení účinnosti ustanovení řešících maximální vyměřovací základ na období 2013 až 2015. Dalším legislativním vývojem došlo k úplnému zrušení těchto ustanovení a to od 1. ledna 2015.

Minimální vyměřovací základ OSVČ

Lze důvodně předpokládat, že podstatně větší počet plátců bude zajímat problematika minimálního vyměřovacího základu než toho maximálního. Od minimálního vyměřovacího základu se odvíjí mimo jiné také minimální záloha pro OSVČ. Minimální vyměřovací základ OSVČ představuje dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2015 činí průměrná měsíční mzda 26 611 Kč (zdroj: www.vzp.cz). Minimální měsíční vyměřovací základ pro všechny měsíce roku 2015 je tudíž 13 305,50 Kč. Z toho je (po zaokrouhlení) minimální měsíční záloha na pojistné rovna částce 1 797 Kč.

Zálohu ve výši 1 797 Kč musí poprvé za leden 2015 uhradit OSVČ, které podle Přehledu za rok 2013 platily v roce 2014 zálohy nižší než 1 797 Kč (s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ) a také OSVČ, které zahajují v roce 2015 samostatnou výdělečnou činnost. V roce 2014 činila minimální záloha 1 752 Kč.

Minimální vyměřovací základ zaměstnanců

Na rozdíl od OSVČ není minimální vyměřovací základ u zaměstnanců vázán na průměrnou měsíční mzdu, ale na minimální mzdu. Nařízením vlády č. 204/2014 Sb. ze dne 15. 9. 2014 dochází od 1. ledna 2015 ke zvýšení minimální mzdy z částky 8 500 Kč na 9 200 Kč. Pojistné z tohoto vyměřovacího základu tedy činí 1 242 Kč. Oproti roku 2014 dochází tedy ke zvýšení minimálního pojistného u zaměstnanců o 94 Kč.

Platba pojistného státem

U tzv. státních pojištěnců je vyměřovacím základem pro platbu pojistného částka ve výši 6 259 Kč, stanovená v zákoně o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Tato platí od 1. srpna 2014. Z tohoto vyměřovacího základu platí stát za osoby, za které je plátcem pojistného, pojistné ve výši 845 Kč měsíčně.

Platba pojistného u osob bez zdanitelných příjmů

Vyměřovacím základem pro osoby bez zdanitelných příjmů je stejně jako u zaměstnanců minimální mzda. Tato byla vládním nařízením zvýšena, jak bylo uvedeno výše, od 1. ledna 2015 na částku 9 200 Kč a pojistné z této částky činí 1 242 Kč měsíčně.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.