E-commerce / Zákony/Vrácení zboží a reklamace na e-shopu
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Vrácení zboží a reklamace na e-shopu

Vrácení zboží a reklamace na e-shopu
Seyfor, a. s.
06. 10. 2020
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se3
Vrácení zboží a reklamace na e-shopu

Obsah

  Věčná obava každého spotřebitele – co když budu potřebovat vrátit zakoupené zboží?

  Hned na úvod je potřeba vymezit si pojmy:

  • Reklamace zboží
  • Vrácení zboží bez udání důvodu

  Mějte pořádek ve zboží, které prodáváte – napojte svůj e-shop na skladový a účetní systém.

  Zjistěte, co pro vás dokáže udělat Money S3 a nechte si udělat krátkou ukázku.

  Reklamace zboží

  Reklamací rozumíme vrácení zboží, na kterém spotřebitel zjistil nějakou závadu.

  Pro veškeré spotřební zboží stanoví zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 2letou záruční dobu, po kterou je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se u spotřebního zboží vyskytne. Záruční lhůta počíná běžet převzetím zboží kupujícím.

  Podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  Podle ustanovení § 605 občanského zákoníku, lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek.

  Častou otázkou bývá nutnost originálního obalu zboží při reklamaci. Dle sdělení České obchodní inspekce, zákon v souvislosti s přijímáním reklamací neklade na spotřebitele žádný požadavek na předložení zboží k reklamaci v původním či neporušeném obalu. Totéž platí i v případě požadavku na předložení veškerého příslušenství, například sluchátek při reklamaci mobilního telefonu. Nelze podmiňovat přijetí zboží do reklamace předáním celého obsahu koupeného balíčku, spočívá-li vada jen na jedné z jeho částí

  Pokud je zakoupené zboží vadné, má kupující v souladu s ustanoveními občanského zákoníku následující práva: Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

  a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

  b) na odstranění vady opravou věci,

  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

  d) odstoupit od smlouvy.

  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

  Vrácení zboží bez udání důvodu

  Vrácení zboží bez udání důvodu je na rozdíl od reklamace možností “rozmyslet si” koupi zboží a vrátit ho, i když nemá žádnou vadu. Zároveň zákazník nemusí uvádět žádný důvod, proč od smlouvy o nákupu odstupuje.

  V rámci Evropské unie má každý spotřebitel právo vrátit zboží zakoupené online nebo prostřednictvím jiných typů prodeje na dálku, například telefonicky, prostřednictvím zásilkového prodeje nebo od podomního prodejce. Je potřeba dodržet lhůtu 14 dní. Spotřebitel má nárok získat úplnou náhradu uhrazené částky.

  14denní lhůta se neuplatňuje na všechny nákupy, ale má přesně vymezené výjimky. Jde například o letenky a jízdenky na vlak, vstupenky na koncerty, hotelové rezervace, zboží vyrobené na objednávku, zvukové/obrazové záznamy v uzavřeném obalu, pokud byly rozbaleny, online digitální obsah po zahájení stahování/streamování (pokud předtím kupující souhlasil, že tímto ztrácí práno na odstoupení od smlouvy), zboží zakoupené od soukromé osoby.

  Z pohledu obchodníka je potřeba poskytnout zákazníkovi vzorový formulář na odstoupení od smlouvy, pokud ho chce použít. Může vám ale vrátit zboží i tak, že k němu jednoduše přidá písemné prohlášení, nebo vám napíše e-mail. Pokud zákazníka neinformujete, že mu budete účtovat poplatek za vrácení zboží, hradí náklady na vrácení zboží prodávající.

  Vrácení peněz

  Spotřebitel má nárok na vrácení financí do 14 dní od přijetí žádosti o zrušení objednávky. Pokud vám do této lhůty zároveň zboží (nebo důkaz o jeho vrácení) neposlal, je možné tuto lhůtu prodloužit.

  Ve vrácené kupní ceně musí být zahrnuty náklady na poštovné, které kupující zaplatil při objednávce zboží (s výjimkou speciálních, například expresních doručení).

  Právní předpisy EU

  Specifická oblast – reklamace doručení zboží

  Jako samostatnou oblast je potřeba zmínit i situaci, pokud by chtěl spotřebitel reklamovat zásilku ne kvůli zboží, ale v kontextu špatného doručení. Co dělat v tomto případě?

  V rámci partnerských vztahů s přepravními společnostmi, které budou doručovat vaše zboží zákazníkům, si musíte zadefinovat i zodpovědnost za doručení a situace, kdy a vůči komu si zákazník nárokuje náhradu škody.

  Reklamační lhůty jednotlivých zasilatelských či přepravních společností jsou různé, vždy je třeba vycházet z obchodních podmínek těchto společností.

  Předmět reklamace

  Reklamovat je možné především nedostatky, v důsledku kterých vznikla škoda podle příslušných ustanovení obchodních podmínek, například:

  a) poškození zásilky,

  b) úbytek obsahu zásilky,

  c) ztrátu zásilky,

  d) zničení zásilky,

  e) nepřipsání vyinkasované dobírkové částky.

  Reklamaci může podat jak spotřebitel, tak e-shop. Jako příklad uvádíme nastavení spolupráce s logisticko-přepravní společností Zásilkovna. V rámci obchodních podmínek uvádí následující systém výplaty náhrady škody: „Reklamaci služby a nárok na náhradu škody uplatňuje u Zásilkovny Odesílatel. Uplatní-li reklamaci služby a nárok na náhradu škody Příjemce, posoudí Zásilkovna jeho nárok stejně, jako by jej uplatnil Odesílatel.“

  Autor a spoluautor:

  Zásielkovňa.sk a Zásilkovna.cz – odborníci na odesílání a doručování. Provozují nejvíce výdejních míst v Česku a na Slovensku, Se Zásilkovnou nečekáte, šetříte peníze a máte maximální pohodlí.

  Web: https://www.zasilkovna.cz/

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.