Jak účtovat/Jak účtovat kurzové rozdíly u pohledávek a závazků?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Jak účtovat kurzové rozdíly u pohledávek a závazků?

Jak účtovat kurzové rozdíly u pohledávek a závazků?
Jaroslav Veselka
05. 03. 2024
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se5
Jak účtovat kurzové rozdíly u pohledávek a závazků?

Obsah

  Účtování kurzových rozdílů při úhradě cizoměnových pohledávek a závazků, jakož i kurzových rozdílů u neuhrazených cizoměnových pohledávek a závazků k rozvahovému dni patří mezi často se vyskytující transakce účetní jednotky, které zásadním způsobem ovlivňují účetní výsledek hospodaření podnikatelského subjektu. V čem spočívá princip jednotlivých kurzových rozdílů a jak se o nich účtuje? V tomto článku si jednotlivé postupy představíme.

  Jak účtovat kurzové rozdíly při úhradě cizoměnových pohledávek a závazků

  Dle českých účetních předpisů existuje několik situací, v nichž se v účetnictví setkáváme se vznikem kurzových rozdílů. Prvním z nich jsou kurzové rozdíly při úhradě cizoměnových pohledávek a dluhů. Protože se pohledávky a dluhy znějící na cizí měnu účtují v českém účetnictví v české měně, je nutné provádět překurzování jejich cizoměnové hodnoty na českou měnu při vzniku a dále při úhradě, jsou-li uhrazeny v tomtéž účetním období.

  Rovněž připomeňme, že účetní jednotka používá pro kurzování cizoměnových pohledávek a závazků tzv. účetní kurz, kterým se rozumí buď aktuální kurz České národní banky k okamžiku uskutečnění účetního případu nebo tzv. pevný kurz. Pokud tedy činí účetní kurz české koruny v účetní jednotce jinou hodnotu při vzniku cizoměnové pohledávky či závazku na straně jedné a jinou hodnotu při úhradě této pohledávky či závazku, vzniká kurzový rozdíl.

  O tomto kurzovém rozdílu se účtuje výsledkovým způsobem, tj. v případě kurzové ztráty na vrub (MD) účtu účtové skupiny 56 – Finanční náklady (v praxi nejčastěji účet 563 – Kurzové ztráty), v případě kurzového zisku ve prospěch (D) účtu účtové skupiny 66 – Finanční výnosy (v praxi nejčastěji účet 663 – Kurzové zisky).

  Praktický příklad č. 1 účtování kurzových rozdílů

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Faktura přijatá Nákup zboží EUR 1.000,–
  Kurz Kč 25,–/EUR
  Kč 25.000,–
  131 321
  Výpis z EUR bankovního účtu Úhrada faktury za nákup zboží EUR 1.000,–
  Kurz Kč 26,–/EUR
  Kč 26.000,–
  321 221
  Vnitřní účetní doklad Kurzový rozdíl ztrátový  Kč 1.000,– 563 321

  Praktický příklad č. 2 účtování kurzových rozdílů

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Faktura vystavená Prodej zboží EUR 1.000,–
  Kurz Kč 25,–/EUR
  Kč 25.000,–

  311

  604

  Výpis z EUR bankovního účtu Úhrada faktury za prodej zboží EUR 1.000,–
  Kurz Kč 26,–/EUR
  Kč 26.000,–

  221

  311

  Vnitřní účetní doklad Kurzový rozdíl ziskový Kč 1.000,–

  311

  663

  Jak účtovat kurzové rozdíly u neuhrazených cizoměnových pohledávek a závazků k rozvahovému dni

  V případě, že cizoměnová pohledávka nebo dluh nejsou uhrazeny k rozvahovému dni, tj. ke dni sestavení účetní závěrky, je nutné tyto položky překurzovat dle kurzu České národní banky k poslednímu dni účetního období. Výsledná diference představuje kurzový zisk (v případě zvýšení hodnoty pohledávky, v případě snížení hodnoty dluhu) nebo kurzovou ztrátu (v případě snížení hodnoty pohledávky, v případě zvýšení hodnoty dluhu). Kurzový zisk a kurzová ztráta se i v tomto případě účtují výsledkovým způsobem, tj. s využitím nejčastěji účtů 663 – Kurzový zisk nebo 563 – Kurzová ztráta.

  Jakmile budou příslušná pohledávka nebo závazek uhrazeny v následujícím účetním období, nesmíme zapomenout při výpočtu kurzového rozdílu, vzniknuvšího při úhradě, zohlednit hodnotu proúčtovaného kurzového rozdílu z posledního dne předchozího účetního období.

  Praktický příklad č. 3 účtování kurzových rozdílů

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Faktura přijatá Nákup zboží EUR 1.000,–
  Kurz Kč 25,–/EUR
  Kč 25.000,–

  131

  321

  Vnitřní účetní doklad Kurzový rozdíl ziskový k rozvahovému dni (kurz ČNB Kč 24,–/EUR Kč   1.000,–

  321

  663

  Výpis z bankovního účtu Úhrada faktury za nákup zboží v následujícím roce EUR 1.000,–
  Kurz Kč 23,–/EUR
  Kč 23.000,–

  321

  221

  Vnitřní účetní doklad Kurzový rozdíl ziskový při úhradě Kč 1.000,–

  321

  663

  Praktický příklad č. 4 účtování kurzových rozdílů

  Účetní doklad Text Částka MD D
  Faktura vystavená Prodej zboží EUR 1.000,–
  Kurz Kč 25,–/EUR
  Kč 25.000,–

  311

  604

  Vnitřní účetní doklad Kurzový rozdíl ztrátový k rozvahovému dni (kurz ČNB Kč 24,–/EUR Kč   1.000,–

  563

  311

  Výpis z bankovního účtu Úhrada faktury za prodej zboží v následujícím roce EUR 1.000,–
  Kurz Kč 23,–/EUR
  Kč 23.000,–

  221

  311

  Vnitřní účetní doklad Kurzový rozdíl ztrátový při úhradě Kč 1.000,–

  563

  311

  Náhled na vygenerovaný Interní doklad (Vnitřní účetní doklad) kurzové ztráty při úhradě faktury v cizí měně a jejího účtování v Money S3.
  Náhled na vygenerovaný Interní doklad (Vnitřní účetní doklad) kurzové ztráty při úhradě faktury v cizí měně a jejího účtování v Money S3.

  Závěr

  V případě cizoměnových pohledávek a dluhů mohou vznikat kurzové rozdíly při úhradě. Je to způsobeno rozdílným účetním kurzem, kterým jsou položky překurzovány při vzniku oproti jejich překurzování při úhradě.

  Kurzové rozdíly mohou u cizoměnových pohledávek a dluhů vznikat také k rozvahovému dni, pokud se kurz České národní banky odlišuje od historického kurzu, použitého při kurzování těchto položek při vzniku. O kurzových rozdílech ziskových se účtuje ve prospěch účtové skupiny 66 – Finanční výnosy (nejčastěji na účet 663 – Kurzové zisky). O kurzových rozdílech ztrátových se účtuje na vrub účtové skupiny 56 – Finanční náklady (nejčastěji na účet 563 – Kurzové ztráty).


  Zdroje / reference:
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
  • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.