Mzdy a personalistika / Sociální a zdravotní pojištění/Infoservis: ČSSZ e-Podání
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Infoservis: ČSSZ e-Podání

Seyfor, a. s.
23. 10. 2013
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se3

Od 1. 1. 2014 mají zaměstnavatelé povinnost podávat předepsané tiskopisy pouze elektronicky.

(http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/od-ledna-pristiho-roku-plati-pro-vsechny-zamestnavatele-povinnost-elektronicke-komunikace-se-spravou.htm)

V Money S3 se jedná o následující sestavy:

 • Přehled o výši pojistného,
 • Evidenční list důchodového pojištění,
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání),
 • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Poznámka: podpora elektronického podání pro Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění bude do programu doplněna ve verzi 14.050, která bude zařazena do distribuce v průběhu prosince 2013.

ČSSZ již nepřijme tyto sestavy od 1. 1. 2014 v tištěné podobě.

Povinná elektronická komunikace zaměstnavatelů od 1. 1. 2014 platí pro předepsané tiskopisy, kde lhůta k jejich řádnému podání započne po 31. 12. 2013. Prakticky to znamená, že například u tiskopisu Přehled o výši pojistného vznikne povinnost podat tento tiskopis výhradně elektronicky poprvé v případě jeho podání v lednu 2014 již za období prosinec 2013 (řádná lhůta k podání Přehledu o výši pojistného je ze zákona od 1. 1. 2014 do 20. 1. 2014). Obdobně vznikne povinnost podat poprvé v roce 2014 výhradně elektronicky tiskopis Evidenční list důchodového pojištění, do kterého budou zapsány údaje za rok 2013 (Evidenční list důchodového pojištění je ze zákona třeba podat nejpozději do 30 dnů ode dne 30. 4. 2014 nebo ode dne 31. 1. 2014, pokud zaměstnání skončilo před 31. 12. 2013).

Z Money S3 je možné provést elektronické podání na ČSSZ těmito způsoby:

 1. prostřednictvím Informačního systému datových schránek
  Při tomto způsobu podání není nutná registrace na ČSSZ a není vyžadován kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis).
Identifikátor datové schránky příjemce 5ffu6xk
Název datové schránky příjemce e-podani CSSZ
 1. prostřednictvím aplikace Software602 Form Filler
  Odeslání probíhá v tomto případě ve dvou krocích: export sestavy z programu Money S3 a import vyexportovaného souboru do programu Software602 Form Filler a jeho odeslání (podrobnosti naleznete v dokumentu„Elektronická podání z Money S3“). Při tomto způsobu odeslání elektronického podání je navíc nutné si opatřit kvalifikovaný certifikátregistrovat se na správě sociálního zabezpečení (http://www.cssz.cz/cz/e-podani/zakladni-informace/). Program Software 602 Form Filler a elektronické formuláře pro tento program k jednotlivým druhům e-Podání lze stáhnout na adrese: http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/. Mezi výhody tohoto způsobu podání patří kratší čas dodání odpovědi a přímá odezva serveru, který data zpracovává.

Povinnost zasílání tiskopisů elektronicky formou datové věty (ve formátu XML) se týká i tiskopisu Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění, který není součásti programu Money S3. Pro jeho vyplnění a odeslání je možné použít aplikaci Form Filler.

Povinnost elektronického podání dopadá i na tiskopisy Přihláška do registru zaměstnavatelů, Odhláška z registru zaměstnavatelů a Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. U těchto formulářů je možné i nadále používat interaktivní PDF soubory, které jsou ke stažení zde. Vyplněný PDF soubor zašlete do datové schránky místně příslušného pracoviště ČSSZ nebo prostřednictvím e-mailové adresy elektronické podatelny.

Finanční správa ČR – elektronická podání

Novela zákona o DPH č. 502/2012 Sb. zavedla s účinností od 1. 1. 2014 povinnost podávat Přiznání k dani z přidané hodnoty výhradně elektronicky (včetně opravných a dodatečných podání a příloh k daňovému přiznání). Povinnost podat tento tiskopis výhradně elektronicky vznikne poprvé v případě jeho podání v lednu 2014 již za období prosinec 2013 resp. 4. čtvrtletí 2013. Plátce je povinen podat daňové přiznání, a to i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost. Doposud se povinnost elektronického podání týkala pouze souhrnného hlášení, následného souhrnného hlášení a výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti.

Z Money S3 je možné provést elektronické podání Přiznání k DPH těmito způsoby:

 1. přímým komunikačním kanálem (viz Účetnictví / Seznam podání)
 2. prostřednictvím Informačního systému datových schránek
  Seznam identifikátorů datových schránek finančních úřadů a jejich územních pracovišť naleznete zde.
 3. prostřednictvím webové aplikace „Elektronická podání (EPO)“
  Odeslání probíhá v tomto případě ve dvou krocích: export sestavy z programu Money S3 a import vyexportovaného souboru do aplikace Elektronická podání a jeho odeslání.

Při použití přímého komunikačního kanálu nebo webové aplikace je standardně vyžadován elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem. Pokud není podpis k elektronické písemnosti připojen, je navíc nutné formulář vytisknout a doručit jej na místně příslušný finanční úřad (územní pracoviště). Při odeslání písemnosti prostřednictvím Informačního systému datových schránek není elektronický podpis vyžadován. Podrobné informace o způsobech e-podání z Money S3 naleznete v dokumentu „Elektronická podání z Money S3“.

Poznámka:
Povinnost elektronického podání se týká také tiskopisů Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty a Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace. K jejich vyplnění a odeslání můžete použít elektronické formuláře, které jsou k dispozici na Daňovém portálu MFČR v aplikaci Elektronická podání (EPO).

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
záznam
Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky ve mzdách