Mzdy a personalistika / Pracovněprávní vztahy / Sociální a zdravotní pojištění/Musí studenti odvádět ze svých příjmů také pojistné?
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Musí studenti odvádět ze svých příjmů také pojistné?

Musí studenti odvádět ze svých příjmů také pojistné?
Monika Doleželová
02. 08. 2023
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se14
Musí studenti odvádět ze svých příjmů také pojistné?

Obsah

  S koncem školního roku často vyvstává otázka, zda mají absolventi středních a vysokých začít platit pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Vždy však záleží na konkrétní situaci. Nejtypičtější situace si shrneme v tomto článku.

  Studentem se rozumí osoba, která se studiem soustavně připravuje na budoucí povolání, zejména:

  • studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách (i v cizině dle rozhodnutí MŠMT)
  • studium na jazykových školách, které jsou uvedeny v seznamu vedeném MŠMT
  • teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením prováděná podle předpisů o zaměstnanosti
  Zdravotní pojištění studentem do 26 let, u prezenčního doktorandského studia – bez omezení věku
  Sociální zabezpečení studentem do 26 let
  Za studenta se dle zákona o státní sociální podpoře nepovažuje studium formou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, a studia po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby, civilní služby nebo za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil

  Povinnosti studenta po ukončení studia

  Pro posouzení povinnosti platit či neplatit pojistné odvody je také rozhodující skutečnost, zda bylo studium již ukončeno, nebo zda po studium po prázdninách pokračuje. My se budeme soustředit na situace, kdy studium již nepokračuje.

  Pokud absolventi po ukončení studia nezahájí jakoukoliv výdělečnou činnost, platí pro ně tzv. „pravidlo posledních prázdnin“. U středoškoláků to znamená, že za splnění níže uvedených podmínek se budou za studenty považovat do 31. 8. 2023 a u vysokoškoláků plus jeden měsíc po vykonání státní závěrečné zkoušky. V tomto období mají pro úřady nadále statut studenta, a z daňového pohledu také statut nezaopatřeného dítěte.

  Po uplynutí „posledních prázdnin“, pokud absolventi stále nepracují, platí pro ně následující povinnosti:

  Zdravotní pojištění Platit minimální pojistné 2 336 Kč (pro rok 2023) / měsíčně jako OBZP
  Sociální zabezpečení Není povinnost platit žádné pojistné

  Pokud jsou absolventi vedeni v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání:

  Zdravotní pojištění Není povinnost platit žádné pojistné
  Sociální zabezpečení Není povinnost platit žádné pojistné

  Nástup studenta do zaměstnání

  Od nástupu do zaměstnání vzniká ze zákona účast na nemocenském a důchodovém pojištění. Pojistné za zaměstnance odvádí jeho zaměstnavatel.

  Studenti a letní brigády

  Studenti, kteří při studiu pracují na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti (bez ohledu na to, zda v průběhu školního roku nebo o prázdninách), jsou z titulu zaměstnání důchodově i nemocensky pojištěni, jestliže jejich měsíční příjem sjednaný ve smlouvě nebo skutečně dosažený z pracovní činnosti dosáhne alespoň částky 4 000 Kč.

  Činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce (DPP) nezakládá účast na pojištění, pokud výše měsíčního příjmu nepřesahuje částku 10 000 Kč. V měsících, ve kterých příjem z DPP tuto částku přesáhne je již nutno platit pojistné odvody. 

  Při doložení potvrzení o studiu a v době tzv. „posledních prázdnin“

  DPP do 10 000 Kč Zdravotní pojištění: neplatí se Sociální pojištění: neplatí se
  DPP nad 10 000 Kč Zdravotní pojištění: 4,5 % z příjmů Sociální pojištění: 6,5 % z příjmů
  DPČ a PP do 3 999 Kč Zdravotní pojištění: neplatí se Sociální pojištění: neplatí se
  DPČ a PP od 4 000 Kč Zdravotní pojištění: 4,5 % z příjmů Sociální pojištění: 6,5 % z příjmů

  Po skončení „posledních prázdnin“ ztrácí brigádník status studenta a při překročení výše uvedených limitů musí zaměstnavatel provést odvod zdravotního pojištění do minima, což činí pro rok 2023 částku 2 336 Kč. Sociální pojištění se platí nadále pouze procentem z dosažených příjmů.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Studenti a zahájení podnikání

  V případě zahájení podnikání je student povinen zaregistrovat se u příslušné OSSZ. Pro účely pojistných odvodů pak rozlišujeme OSVČ hlavní a vedlejší.

  Studenti, kteří podnikají, mohou být považováni za osoby samostatně výdělečně činné vykonávající tzv. vedlejší činnost. Příslušným úřadům však musí doložit potvrzení o studiu.

  Při výkonu tzv. vedlejší činnosti platí studenti pojistné na důchodové pojištění pouze v případě, kdy jejich daňový základ dosáhl výše částky zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění nebo se k účasti na důchodovém pojištění přihlásí dobrovolně. Rozhodná částka, jejímž dosažením vznikne povinnost doplatit pojistné na důchodové pojištění za kalendářní rok a současně povinnost platit měsíční zálohy v roce následujícím, se každý rok mění.

  Rozhodný příjem pro povinnou účast studenta na sociálním pojištění

  Roční limit (daňového zisku) Pro rok 2023: částka 96 777 Kč Pro rok 2022: částka 93 387 Kč
  Měsíční limit (daňového zisku) Pro rok 2023: částka 8 065 Kč Pro rok 2022: částka 7 783 Kč

  Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné a účast na něm vznikne, pokud se k němu OSVČ sama přihlásí. V roce 2023 činí nejnižší pojistné pro případ nemoci 168 Kč za měsíc.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
  záznam
  Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky ve mzdách