Mzdy a personalistika/Mzdový list zaměstnance: co musí obsahovat + vzor ke stažení
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Mzdový list zaměstnance: co musí obsahovat + vzor ke stažení

Mzdový list zaměstnance: co musí obsahovat + vzor ke stažení
Seyfor, a. s.
15. 12. 2023
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se9
Mzdový list zaměstnance: co musí obsahovat + vzor ke stažení

Obsah

  Podle zákona o daních z příjmů je každý zaměstnavatel povinen založit a vést svým zaměstnancům tzv. mzdové listy. Přečtěte si, co mzdové listy musí obsahovat nebo jak dlouho se archivují.

  Co je to mzdový list

  Mzdový list je dokument, který musí vést každý zaměstnavatel pro každého svého zaměstnance ve všech případech příjmů ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů (včetně těch, které jsou od daně osvobozené). To znamená pro všechny zaměstnance, kteří mají například

  • příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru,
  • příjmy za práci člena družstva, společníka společnosti s ručením omezeným nebo komanditisty komanditní společnosti,
  • odměny jako členové orgánu právnické osoby nebo likvidátoři,
  • odměny jako žáci a studenti v době praktického výcviku.

  S pojmem mzdový list pracuje kromě zákona o daních z příjmů také zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákon o účetnictví.

  Náležitosti mzdového listu

  K povinným náležitostem mzdového listu se vyjadřuje pouze zákon o daních z příjmů, který stanovuje, že musíte uvést

  • jméno, příjmení a rodné příjmení zaměstnance,
  • rodné číslo (v případě cizinců datum narození),
  • bydliště,
  • jméno a rodné číslo osob, na které poplatník uplatňuje slevu na dani (manžel/manželka) nebo daňové zvýhodnění (děti),
  • den nástupu do zaměstnání.

  Každý měsíc je pak zaměstnavatel povinen do mzdového listu evidovat:

  • úhrn zúčtovaných mezd bez ohledu, zda jsou vypláceny v penězích nebo v naturáliích (patří sem i příspěvek na stravenky, příspěvek na penzijní pojištění atp.),
  • částky osvobozené od daně z úhrnu zúčtovaných mezd,
  • základ pro výpočet zálohy na daň nebo daně podle zvláštní sazby,
  • vypočtenou zálohu na daň nebo daň sraženou podle zvláštní sazby,
  • měsíční slevu na dani a výši měsíčního daňového zvýhodnění,
  • skutečně sraženou zálohu na daň.

  Součástí mzdového listu jsou dále údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtováním záloh za předchozí rok a součet všech údajů za zdaňovací období.

  Na mzdovém listě je nutné uvádět též částky pojistného sražené nebo uhrazené na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na veřejné zdravotní pojištění. Uvádí se částky za zaměstnance (poplatníka) i zaměstnavatele (plátce).

  Na co si dát pozor + vzor mzdového listu ke stažení

  Vedení mzdového listu bývá komplikované, protože se rovněž vztahuje na již ukončené pracovní vztahy (například peněžité plnění v souvislosti s konkurenční doložkou poskytované po skončení pracovního poměru) a na odměny vyplácené nepeněžní formou v naturáliích (typicky interní rekvalifikační školení).

  Na mzdový list se však zároveň neuvádí příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů. Jde například o:

  • náhrady cestovních výdajů poskytované dle zákoníku práce ve výši stanovené pro zaměstnance státní správy a hodnota bezplatného stravování poskytnutá zaměstnavatelem na pracovních cestách,
  • hodnota osobních ochranných, pracovních, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků poskytovaných dle zákoníku práce,
  • náklady na udržování osobních a ochranných pracovních prostředků,
  • hodnota poskytovaných stejnokrojů a pracovního oblečení, určeného pro výkon práce, včetně příspěvku na jejich udržování,
  • náklady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce.

  Pro inspiraci si můžete stáhnout vzor mzdového listu, který všechny povinné i obvyklé položky obsahuje. Přesto doporučujeme vést mzdové listy ve specializovaném mzdovém softwaru, kde je to mnohem pohodlnější – systém vás při vyplňování intuitivně navádí a v rámci možností kontroluje výpočty. Pro začátek můžete využít například bezplatný program Money S3 Start.

  TIP: Mzdový list se svými údaji zčásti překrývá s osobním spisem zaměstnance a některé firmy je vedou společně jako jeden dokument. V tomto článku jsme se o osobním spisu zaměstnance rozepsali více.

  Další evidence ve mzdovém listě

  Ačkoliv to zákon nepřikazuje, je vhodné do mzdového listu uvádět také evidenci o důchodovém a nemocenském pojištění zaměstnanců, ať nemusíte vést ještě další evidenci bokem. Opět platí, že mzdový software vás k tomuto navádí automaticky a tím vám usnadňuje práci.

  Mzdové listy je po skončení vztahu se zaměstnancem nutné archivovat. Jelikož jsou v nich obsažené údaje potřebné pro účely důchodového pojištění, musíte je zaměstnancům archivovat 45 následujících let od roku, kdy jste provedli poslední záznam. Výjimkou jsou zaměstnanci pobírající starobní důchod, u těch stačí mzdové listy archivovat 10 let. Tyto povinnosti vymezuje zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

  Evidence osobních údajů ve mzdovém listě podléhá také GDPR. Jelikož však jako zaměstnavatel osobní údaje zaměstnanců ve mzdových listech zpracováváte se zřejmým účelem – splnění požadavků legislativy – je z tohoto pohledu vše v pořádku. Musíte jen zajistit taková technická a organizační opatření, aby byly osobní údaje dostatečně zabezpečeny před případným zneužitím.

  Doplňte si mezery ve mzdách a personalistice

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Možnosti zpracování mzdového listu

  Zákon nestanovuje formu mzdového listu, proto ho jako menší podnikatelé můžete vést například v tabulkovém procesoru i na papíře. Vedení mzdových listů je však v takovém případě nepraktické, náročné na počítání a zvyšuje riziko chyby ve výpočtech.

  Doporučujeme proto mzdové listy evidovat v softwaru, který je na zpracování mezd specializovaný. Usnadní vám spoustu práce. Obecně je pak nejlepší, když tuto náročnou agendu svěříte profesionální(mu) účetní(mu).


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.