Mzdy a personalistika / Odměňování/Průměrná a minimální mzda pro rok 2017
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Průměrná a minimální mzda pro rok 2017

Seyfor, a. s.
31. 10. 2016
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2

Nedávno – konkrétně v průběhu měsíce září a října – byla ve sbírce zákonů zveřejněna dvě vládní nařízení, která upravují problematiku průměrné a minimální mzdy. Obě nařízení nabývají účinnosti dne 1. ledna 2017. Výše průměrné a minimální mzdy má mimo jiné také vliv na některé odvodové povinnosti poplatníků daně z příjmů fyzických osob.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

I. Průměrná mzda pro rok 2017

V minulosti byla problematika průměrné mzdy regulována vyhláškami Ministerstva práce a sociálních věcí, nově nám tuto problematiku upravuje nařízení vlády – konkrétně pro rok 2017 je to nařízení vlády č. 325/2016 Sb. Nové nařízení vlády ovlivňuje kromě důchodového pojištění také některé oblasti daně z příjmů a upravuje odvody pro veřejné zdravotní a sociální pojištění.

a) Zákon o důchodovém pojištění

Za rok 2015 byla stanovena výše všeobecného vyměřovacího základu na 27 156 Kč a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu činí 1,0396.

Vynásobením těchto dvou hodnot a zaokrouhlením na celé koruny nahoru průměrnou mzdu platnou pro rok 2017 pro účely zdravotního i sociálního pojištění potažmo pro účely zákona o daních z příjmů. Průměrná mzda pro rok 2017 činí 28 232 Kč.

Pro rok 2017 došlo ke změnám důchodových parametrů na tyto hodnoty:

 • redukční hranice pro stanovení výpočtového základu (první činí 12 423 Kč a druhá 112 928 Kč),
 • základní výměra pro starobní, invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod činí 2 550 Kč a
 • u důchodů přiznaných před 1. lednem 2017 se základní výměra zvyšuje o 110 Kč měsíčně a procentní výměra o 2,2 %.

b) Zákon o daních z příjmů

Zákon o daních z příjmů používá průměrnou mzdu – definovanou zákonem o sociálním zabezpečení – v oblasti zabývající se solidárním zvýšením daně.

Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy.

Hranice pro uplatnění solidárního zvýšení daně tedy pro rok 2017 činí 1 355 136 Kč ročně a pro účely měsíční zálohy hranice činí 112 928 Kč.

Pro srovnání – pro rok 2016 platí částka 1 296 288 ročně a pro účely měsíční zálohy 108 024 Kč.

c) Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Průměrná mzda pro rok 2017 má do problematiky pojistného tyto dopady:

 • maximální roční vyměřovací základ pro zaměstnance i OSVČ pro účely sociálního zabezpečení je stanoven ve výši 48násobku průměrné mzdy tzn. 1 355 136 Kč (meziroční zvýšení o 58.848 Kč),
 • nová výše minimální zálohy u OSVČ u sociálního zabezpečení činí 2 061 Kč (meziroční zvýšení o 89 Kč),
 • nová výše minimální záloha u OSVČ u zdravotního pojištění 1 906 Kč (meziroční zvýšení o 83 Kč),
 • pokud OSVČ vykonává z pohledu sociálního zabezpečení činnost jako vedlejší, vzniká jí povinnost být účastna důchodového pojištění, pokud rozdíl příjmů a výdajů přesáhne 2,4násobek průměrné mzdy – pro rok 2017 se jedná o částku 67 755 Kč (meziroční zvýšení o 2 942 Kč).

II. Minimální mzda pro rok 2017

Nařízení vlády č. 336/2016 Sb. nám od 1. ledna 2017 přináší tyto změny:

 • výše měsíční minimální mzdy činí 11 000 Kč,
 • minimální mzda již není rozdílná pro poživatele invalidních důchodů (platí pro všechny bez rozdílu),
 • dochází ke zvýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy členěných dle skupin prací.
Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu v Kč za měsíc
1. 66,00 11 000
2. 72,90 12 200
3. 80,50 13 400
4. 88,80 14 800
5. 98,10 16 400
6. 108,30 18 100
7. 119,60 19 900
8. 132,00 22 000

Dopady zvýšení minimální mzdy do daně z příjmů:

 • zvýšení hranice pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů – roční hodnota činí 36násobek minimální mzdy, což jinými slovy znamená, že měsíční důchod je do výše 33 000 Kč osvobozen,
 • sleva za umístění dítěte tzv. školkovné se zvyšuje na 11 000 Kč,
 • zvyšuje se hranice pro možnost uplatnění ročních daňových bonusů na dítě – roční příjem musí činit alespoň 6násobek minimální mzdy – 66 000 Kč,
 • mění se částka příjmů pro uplatnění daňového bonusu u příjmů ze závislé činnosti – měsíčně musí mít poplatník příjmy alespoň ve výši poloviny minimální mzdy – 5 500 Kč.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
záznam
Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky ve mzdách