Mzdy a personalistika / Odměňování/Minimální a zaručená mzda v roce 2024: koho se týká a jaká je její výše
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Minimální a zaručená mzda v roce 2024: koho se týká a jaká je její výše

Minimální a zaručená mzda v roce 2024: koho se týká a jaká je její výše
Seyfor, a. s.
02. 03. 2023
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se58
Aktualizováno pro rok 2024: 02. 04. 2024
Minimální a zaručená mzda v roce 2024: koho se týká a jaká je její výše

Obsah

  Jako zaměstnavatel jste povinen vyplácet minimální i zaručenou mzdu. Minimální mzda stanovuje nejnižší možnou mzdu za libovolnou práci. Zaručená mzda ji upřesňuje pro jednotlivé profese podle jejich náročnosti. V článku se dozvíte, jaká je nová výše minimální a zaručené mzdy pro rok 2024, jak se člení jednotlivé profese podle náročnosti a co vše patří do výpočtu minimální a zaručené mzdy.

  Co je minimální mzda a zaručená mzda

  Minimální mzda je podle zákoníku práce nejnižší přípustná mzda. Vztahuje se na všechny typy pracovních poměrů, tedy i na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, týká se tedy i například brigádníků. Nerozlišuje se, zdali se jedná o smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou. Minimální mzda se týká všech profesí a oborů.

  Do minimální mzdy se počítají pohyblivé složky mzdy (příplatky, osobní ohodnocení, prémie a odměny). Naopak příplatky za práci přesčas, noční práci, práci ve ztíženém prostředí nebo za práci ve svátek a víkendy se do minimální mzdy nezahrnují.

  Zaručená mzda stanovuje nejnižší možnou mzdu pro jednotlivé profese. Ty jsou rozděleny do osmi pracovních skupin a seřazeny podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti. Zaručená mzda platí pro zaměstnance, kde mzda není sjednána kolektivní smlouvou (tu ve prospěch zaměstnanců uzavírají odbory).

  Každý zaměstnavatel má povinnost vyplácet minimální i zaručenou mzdu. Nedodržení zaručené mzdy patří mezi druhé nejčastější pochybení firem, které v roce 2020 zjistila inspekce práce. Nižší než zaručenou mzdu vyplácelo zaměstnancům přes 15 % firem. Představitelé firem nejčastěji uváděli, že o existenci zaručené mzdy nevěděli.

  Zaručená mzda a pracovní skupiny

  Jak zjistíte, do kterých skupin patří jednotliví zaměstnanci? Obecnou definici pracovních skupin najdete v příloze nařízení vlády o minimální mzdě, a to včetně příkladů profesí pro jednotlivé obory.

  Dočtete se tam například, že do první skupiny patří především nekvalifikované práce jako uklízečka, pomocník v kuchyni či doručovatel zásilek. V druhé skupině se pak jedná o „jednoduché odborné práce“, kupříkladu ochrana objektů, řízení auta či prodej u čerpací stanice.

  Od třetí skupiny se pak dále jedná o odborné, specializované či systémové práce. Hranice mezi jednotlivými skupinami nemusí být často zřejmá z obecného popisu, ale druhá část přílohy vládního nařízení uvádí příklady skupin pro konkrétní obory jako třeba doprava, cestovní ruch, klempířské práce, polygrafie či pohostinství.

  Například ve stavebnictví patří do první skupiny profese, které se věnují „ruční manipulaci se zbožím, výrobky, materiálem, obaly a surovinami do 15 kg hmotnosti s případným využitím jednoduchých mechanizačních prostředků“.

  Ve druhé skupině jsou „přidavačské práce, například příprava maltovin, přesun stavebních hmot, obsluha jednoduchých stavebních mechanismů, dopravních pásů, míchaček, mechanických lopat“. A do třetí skupiny se řadí odbornější práce jako např. „zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení“.

  Detailní popis jednotlivých pracovních skupin včetně příkladů najdete v příloze nařízení vlády

  Jaká je výše minimální a zaručené mzdy pro rok 2024

  Od 1. 1. 2024 je minimální mzda 18 900 Kč nebo 112,50 Kč za hodinu. Pro srovnání: V roce 2023 byla výše minimální mzdy 17 300 Kč, respektive 103,80 Kč. Minimální i zaručená mzda počítá s 40hodinovým pracovním týdnem.

  Výjimkou jsou zaměstnání, u kterých zákon stanoví jinou než týdenní pracovní dobu:

  • V podzemí při těžbě nebo v důlní výstavbě a v podobných fyzicky velmi náročných zaměstnáních mohou zaměstnanci odpracovat maximálně 37,5 hodiny týdně.
  • Zaměstnanci pracující v nepřetržitém nebo třísměnném provozu smí také pracovat nejvýše 37,5 hodiny týdně.
  • Zaměstnanci v dvousměnném provozu mohou odpracovat nejvýše 38,75 hodiny týdně.

  Minimální hodinová mzda se v těchto případech přímou úměrou zvyšuje vzhledem ke snížené pracovní době:

  • U zaměstnání, kde se povoluje 37,5 hodin týdně, je tím pádem minimální hodinová mzda 120 Kč.
  • U prací, které lze vykonávat 38,75 hodin týdně, je minimální hodinová mzda 116,13 Kč.

  S minimální mzdou rostou v roce 2024 také některé úrovně zaručené mzdy. Pro pracovní skupiny 4 až 7 zůstává zaručená mzda stejná jako v roce 2023. Zaručená mzda se zvyšuje u skupin 1 až 3 a pak u nejkvalifikovanějších pracovníků, kteří spadají do pracovní skupiny 8. Hodnoty zaručené mzdy pro rok 2024 uvádíme v tabulce.

  Zaručená mzda v roce 2024 pro jednotlivé pracovní skupiny:

  Skupina prací Hodinová zaručená mzda 2024 Měsíční zaručená mzda 2024
  1 112,50 Kč 18 900 Kč
  2 116,10 Kč 19 500 Kč
  3 126,80 Kč 21 300 Kč
  4 129,80 Kč 21 800 Kč
  5 143,30Kč 24 100 Kč
  6 158,20 Kč 26 600 Kč
  7 174,70 Kč 29 400 Kč
  8 207,60 Kč 34 600 Kč

  Zajistěte si vždy aktuální novinky ze světa mezd a personalistiky

  Zadejte váš e-mail a naše tipy z oblasti mezd a personalistiky vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Co se počítá do kalkulace + doplatek minimální a zaručené mzdy

  Na minimální, resp. zaručenou mzdu, má každý zaměstnanec nárok a jejich výši musí každý zaměstnavatel respektovat. Pokud je mzda zaměstnance nižší než minimální nebo zaručená mzda, má zaměstnanec nárok na doplatek. Zároveň mu zaměstnavatel musí mzdu zvýšit.

  Do výpočtu průměrné mzdy se započítává kromě základního platu také:

  • osobní ohodnocení,
  • roční bonus,
  • provize,
  • odměna,
  • cílová odměna
  • a další proměnlivé složky mzdy.

  Nezapočítávají se naopak příplatky za práci přesčas, v noci, o víkendu, ve svátek nebo ve ztíženém pracovním prostředí.

  Vyzkoušejte zdarma účetní program Money S3 Start. Jeho součástí je modul Mzdy a personalistika, ve které najdete kompletně pokrytou mzdovou agendu. Systém pravidelně aktualizujeme tak, aby jeho parametry odpovídaly legislativním změnám.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
  záznam
  Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky ve mzdách