Mzdy a personalistika / Sociální a zdravotní pojištění/Stanovisko MPSV k souběhu pracovního poměru u statutárních orgánů a členů statutárních orgánů
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Stanovisko MPSV k souběhu pracovního poměru u statutárních orgánů a členů statutárních orgánů

Seyfor, a. s.
10. 03. 2011
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se3

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo na svých stránkách stanovisko ohledně souběhu pracovního poměru u statutárních orgánů a členů statutárních orgánů právnických osob.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Z níže přiloženého stanoviska bych si dovolil upozornit na dvě skutečnosti:

  • orgány sociálního zabezpečení neplánují kontrolní akce zaměřené na to, zda činnosti v pracovním poměru jsou důsledně odlišené od činností statutárního orgánu,
  • MPSV připravuje novelu zákona o nemocenském pojištění s tím, že statutární zástupci a členové statutárních orgánů budou účastni nemocenského a důchodového pojištění.

Stanovisko MPSV

„Jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí se konalo za účasti zástupců zaměstnavatelů a Komory a Komory daňových poradců se zástupci státní správy v oblasti sociálního pojištění a daní. Týkalo se rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 9. prosince 2010 ve věci účasti na nemocenském pojištění v roce 2005 zaměstnance společnosti s ručením omezeným, který uzavřel se společností pracovní poměr na činnost ředitele a zároveň byl jednatelem této společnosti.

Nejvyšší správní soud potvrdil ve svém rozhodnutí, že pracovní poměr nevznikl, a tudíž nebyl založen ani pojistný poměr, protože náplní pracovního poměru byla stejná činnost, jaká byla náplní výkonu činnosti statutárního zástupce (jednatele). K souběhu činnosti statutárního orgánu a činnosti v pracovním poměru v téže organizaci byla vydána ještě před výše uvedeným rozhodnutím Nejvyššího správního soudu řada rozhodnutí soudů se stejným závěrem, čemuž se přizpůsobila správní praxe orgánů sociálního zabezpečení a daňové správy. Většina zaměstnavatelů proto má tuto problematiku upravenu v souladu s názorem vysloveným v rozhodnutích soudů. S ohledem na novou úpravu neplatnosti právního úkonu v zákoníku práce, který nabyl účinnosti 14. 4. 2008, kdy neplatnost pracovněprávního úkonu může navrhnout jen ten, kdo je takovým úkonem dotčen, nepřipravují orgány sociálního zabezpečení kontrolní akci zaměřenou na to, zda u statutárního zástupce nebo člena statutárního orgánu, který vykonává ve společnosti zároveň činnost v pracovním poměru, jsou náplně činnosti v obou případech důsledně odlišné, jak to vyplývá z požadavku judikatury. Je-li ze mzdy (odměny) odvedena daň ze mzdy a pojistné na sociální a zdravotní pojištění, považuje se u zaměstnavatele toto plnění za náklad podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů. MPSV v současné době připravuje novelu zákona o nemocenském pojištění, ve které počítá s tím, že statutární zástupci a členové statutárních orgánů budou účastni nemocenského a důchodového pojištění.“

Zdroj: MPSV, http://www.mpsv.cz/cs/10445

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
záznam
Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky ve mzdách