Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 13.500
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky Money S3 verze 13.500

Seyfor, a. s.
15. 05. 2013
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 13.400 (v distribuci od 15. 4. 2013) a verzí 13.500 (v distribuci od 15. 5. 2013)
[toc depth=“1″]

[button href=“/podpora/podpora-a-aktualizace/“ class=“download inline“]Stáhnout Money S3 verze 13.500[/button]

Money

Nápověda, kontakty

 • Automatická aktualizace aktivačního kódu se bude nově provádět i při spuštění programu uživatelem, který nemá v přístupových právech povolenou Registraci produktu Money S3 / Kasa.
 • Program je možné spustit na „vyhrazené licenci“ i mimo síť.

Možnosti a nastavení

 • Do připravených seznamů pro XML import byla dodána konfigurace pro import z programu ProdejnaSQL.

Účetnictví

Deník

 • Účetnictví / Další sestavy / Přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků – v tiskové sestavě došlo k úpravě načítání sloupců z peněžního deníku do řádku 2. Ostatní příjmy a do řádku 9. Ostatní výdaje. Při prvním spuštění program převede z řádku 2. Ostatní příjmy sloupce PD 24, 26, 27, 28 do řádku 3. Příjmy neovlivňující základ daně, a dále sloupec PD 25 do řádku 4. DPH. Z řádku 9. Ostatní výdaje pak převede sloupce PD 29, 31, 32, 33, 34 a 35 do řádku 10. Výdaje neovlivňující základ daně a sloupec PD 30 do řádku 11. DPH. Pokud tiskovou sestavu spustíte v již existující agendě, všechny vámi dříve upravené řádky zůstanou beze změny (tisková sestava si pamatuje původní rozmístění hodnot). Chcete-li používat nové rozmístění sloupců peněžního deníku, máte k dispozici tlačítko Výchozí.

Pokladna a banka

 • Příchozí platby banky GE Money bank načítají datum účetního případu z jednotlivých dokladů obsažených ve výpisu (nepoužívá se už nadále datum vystavení výpisu).
 • Při zpracování výpisu z mBank se rozlišují chyby hlavičky a položek výpisu. Chyby v hlavičce, které považujeme za průchozí (nedůležité pro tvorbu dokladů), se při tisku výpisu zobrazují jako údaj Nezjištěno.

Obchod

Prodej/nákup

 • Faktury vystavené / Operace / Podání balíků – na Kartě nastavení formátu exportu je nyní možné pomocí přepínače Globální nastavení zpřístupnit uživatelem vytvořená nastavení i uživatelům s jinou uživatelskou konfigurací.
 • Faktury vystavené a Pohledávky – při stornování těchto dokladů se do pole Uplatnění DPH na stornujícím dokladu automaticky převede Datum účetního případu ze stornovaného dokladu. Dále pak, pokud vytváříte nový doklad nebo editujete již uložený a zatrhnete přepínač Dobropis, se pole Uplatnění DPH naplní hodnotou pole Datum plnění DPH.

Adresář

  • Při opětovném načítání adresních údajů do Karty adresáře prostřednictvím systému ARES se u víceslovných názvů měst načítá do karty určené k porovnání údajů uložených na kartě adresy s údaji staženými promocí systému ARES celý název města.

Servis (Provoz)

Servis

    • Servisy – doklad Servis lze nyní převádět mezi stavy Vyřízeno/nevyřízeno i pouhým stiskem tlačítka v oddílu Operace na pásu karet, a to bez nutnosti doklad otevřít a při ukládání synchronizovat do stavu, kdy lze vyřídit.
    • Servisy / Vytvořit doklad / Fakturace servisu – při generování faktur se do pole Objednací číslo na faktuře automaticky dosadí číslo fakturovaného servisu. V případě hromadné fakturace jsou čísla servisů na dokladu faktury od sebe oddělena středníky.

Režie

Mzdy

    • Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Prohlášení poplatníka daně z příjmů – k dispozici je nový formulář pro tisk Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Základní údaje o zaměstnanci a seznam vyživovaných dětí se doplní přímo z dat uvedených na kartě Zaměstnance.

Majetek

    • Majetek / Tisk / Odpisy a účetní pohyby – v oddílu sumarizace tiskové sestavy Odpisy – Inventura majetku nevstupují do sumy účetních odpisů za zvolené období účetní pohyby typu Odpis zůstatkové ceny.

Ostatní

   • Na počítači, na kterém je serverová instalace, není možné naistalovat klientskou instalaci. Tento krok je možný až po odinstalování serverové instalace.
   • V situaci, kdy není v licenci zakoupen modul „XML data Exchange Profi“ a zároveň je vyčerpaný počet licencí u síťové licence nebo počet možných spuštění u lokální licence, není uživateli povolen parametrický XML export. Okno s touto informací se po deseti vteřinách samo uzavře, aby nedocházelo k tomu, že Money S3 v tomto stavu blokuje licenci.
   • V případě, že jsou data exportovaná prostřednictvím E-shop konektoru do umístění, kde dochází k jejich přepisu, nebo se jedná o obyčejný XML export a stejnou situaci, pak program tyto soubory bez dotazu přepisuje, a to pouze když je export vyvolán parametrickým spuštěním.
   • XML import příjemky a přijatého dodacího listu byl upraven tak, aby si skladová položka, která v XML datech neobsahuje informaci o pořizovací ceně, tuto cenu vypočítala z ceny nákupní, typu ceny a sazby DPH.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
14. 09. 2023
Novinky v DPH 2023
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních