Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 20.304
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Změny a novinky Money S3 verze 20.304

Změny a novinky Money S3 verze 20.304
Seyfor, a. s.
21. 04. 2020
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Money S3 verze 20.304

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 20.200 a verzí 20.304

Režie

Update ve verzi 20.303
Mzdy-tiskové sestavy a exporty
Na kartě Režie / Mzdy-tiskové sestavy a exporty / Další je nová tisková sestava Vyúčtování náhrad mzdy za překážky. Sestava slouží k vyúčtování náhrad mzdy za karanténu zaměstnance a překážky na straně zaměstnavatele, včetně odvodů. Tiskovou sestavu je možné z karty Nastavení tisku / záložka Export do excelu vyexportovat jako podklad pro vyúčtování Antivirus MPSV. Je možné si vybrat ze dvou formulářů: jeden pro režim A a druhý pro režim B. Seznam zaměstnanců z vyexportovaného souboru lze zkopírovat do originálního souboru Antivirus-ICO-vyuctovani-2020-03-datumTcas-A nebo B.xlsx.

Obchod

Update ve verzi 20.304
Doklady
Při použití funkce OK a nový u Objednávkových a Skladových dokladů se po uložení a vytvoření nového dokladu neodstranily informace na záložkách Intrastat, Doprava/Vyskladnění a Expedice na novém dokladu. Funkce zajišťující automatickou změnu Typu ceny u položek na „jen základ“ na Faktuře přijaté pro potřeby Reverse charge nefungovala v situaci, kdy byla Faktura přijatá tvořena z Dodacího listu nebo dodavatelských Objednávek.

V případě, kdy byla ve zdrojovém dokladu vybrána adresa z Adresáře, která obsahovala nastavenou Slevu pro doklady a zároveň byly slevy některým nebo všem položkám ručně změny, docházelo k přenastavení slevy z adresy v momentě, kdy byl takový doklad vyřízen fakturou.

Při automatickém ukládání nové adresy do Adresáře se během uložení Objednávkového nebo Skladového dokladu tato adresa uložila, avšak nedošlo k vytvoření vazby adresy na doklad.

Update ve verzi 20.303
Prodej, Nákup
Na Skladových dokladech, Objednávkových dokladech, Fakturách přijatých a Fakturách vydaných při ukládání dokladu je možné použít funkci OK a nový, která ukládá aktuální doklad a zároveň nabízí nový doklad k vytvoření. Tato funkce ponechávala v novém dokladu adresu z předchozího dokladu. Funkce byla upravena a u nového dokladu je adresa prázdná.
Při vyřizování Objednávky přijaté pomocí Faktury vystavené se již přenáší hodnoty polí do záložky Spojení.

Update ve verzi 20.302
Na Kartu nepřítomnosti byl doplněn nový typ nepřítomnosti „Překážky na straně zaměstnavatele“. U tohoto typu je nové pole „Procentní sazba PHV“, kde se doplňuje hodnota ve výši 100 %. Procentní sazbu je možné měnit a nastavit na základě ustanovení zákoníku práce. Došlo k úpravě i na kartě mzdy, kde na záložce Odpracováno v oddílu Běžné náhrady naleznete nový řádek s popisem Překážky na straně zaměstnavatele. Editační pole pracovní dnů a hodin nebude možné editovat, hodnoty se budou automaticky doplňovat z karty nepřítomnosti. Na základě hodnot, zadaných na kartě nepřítomnosti (Procentní sazba PHV), dojde k výpočtu náhrady. V oddílu Odpracováno dojde k ponížení odpracovaných dnů a hodin, které připadají na nový typ nepřítomnosti. V souvislosti s těmito úpravami došlo k úpravám v tiskových sestavách – Karta zaměstnance, Mzdový list, Vyúčtování mezd, Přehled o vyměřovacích základech na sociální pojištění, Hodinová bilance zaměstnanosti, Přehled nepřítomností, Výplatní lístek a Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Update ve verzi 20.301
V souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, došlo ke změně na Kartě nepřítomnosti, a to u typu nepřítomnosti „OČR (ošetřovné)“. Nově je možné u tohoto typu nepřítomnosti nastavit, jestli se jedná o Čerpání do limitu (9 dní, příp. 16 dní), nebo o Čerpání bez ohledu na limit. V případě, že již evidujete v Money S3 nepřítomnost typu OČR, které vzniklo z důvodu péče o zdravé dítě v době koronaviru, je potřeba tento záznam opravit a nastavit, že se jedná o Čerpání bez ohledu na limit. V souvislosti s touto úpravou došlo i k úpravám v tiskových sestavách Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění a Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Money

Možnosti a nastavení

 • Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Správa seznamu je nová funkce Uživatelská pole pro Adresář. Na Skupinách adresáře a na Adresních kartách lze definovat vlastní Uživatelská pole. Tyto proměnné definované uživatelem je možné zobrazit na seznamech pomocí Výběru sloupců, Filtrovat podle nich nebo si je pomocí Editoru formulářů vložit do formuláře pro tisk.
 • Všechny formuláře FRM a FRE, které jsou distribuované s programem Money S3, nyní nelze měnit. Je umožněno tyto formuláře editovat a uložit pod vlastním názvem. V případě, že byl editován výchozí formulář na kartě Nastavení tisku, pak se Editor formulářů po uložení nového formuláře zeptá, zda budete chtít tento formulář nastavit Jako výchozí. V opačném případě vám program nový formulář nabídne pro tisk.

Účetnictví

Pokladna a banka

 • V rámci importu výpisu z bankovního účtu se nyní neprovádí kontrola na existenci kódu SWIFT nebo kódu banky protistrany. Vzhledem k tomu, že se s těmito kódy dále nepracuje a jsou pouze vizualizovány na bankovním dokladu, je tato kontrola zbytečná a klientům spíše překáží.

Ostatní doklady

 • V seznamu Faktur přijatých a v seznamu Pokladních dokladů je nová funkce pro hromadné generování Interních dokladů reverse charge. Pro označené doklady se na tlačítko Reverse charge / Generovat spustí automatická hromadná tvorba Interních dokladů. Interní doklady se vygenerují pouze pro doklady, které splňují podmínky pro tvorbu zahraničního nebo tuzemského reverse charge. Pokud byl již k dokladu Interní doklad vytvořen, tak se nabídne jeho přeúčtování. Pokud Interní doklad reverse charge ještě vytvořen nebyl, tak se vygeneruje. Při hromadném generování Interních dokladů se vždy zobrazí Karta Reverse charge. Tlačítkem Přerušit hromadné generování Interních dokladů zrušíte. Volba Zpět pouze zavře kartu pro aktuální doklad a zobrazí ji pro další doklad.
 • Při tvorbě Interních dokladů reverse charge ze seznamu Faktur přijatých nebo Pokladních dokladů se Předkontace a Členění DPH na hlavičku Interního dokladu přebírá z nastaveného Typu dokladu v Nastavení účetního roku / Účetnictví / Reverse charge nebo z Uživatelské konfigurace pro Interní doklady. Pokud Předkontace a Členění DPH budou prázdné, tak se do vytvořeného Interního dokladu převezme Předkontace a Členění DPH z položky pro přiznání daně, resp. pro nárok na odpočet daně.
 • Interní doklady / Konfigurace vzájemných zápočtů – pokud se má adresa pro vzájemný zápočet hledat podle IČ a vybraná adresa nemá IČ vyplněno, tak se výběr této adresy řídí číslem adresy.

DPH

 • Novela zákona o DPH upravuje pravidla pro dodání zboží prostřednictvím konsignačních skladů typu call-off stock na území Evropské unie. Na kartu průvodce Souhrnného hlášení byla doplněna nová strana 5/6 – Odeslání nebo přeprava zboží v režimu call-off stock. Tlačítkem Přidat se zapisují jednotlivé řádky call-off stock (COS). Na Kartě řádku call-off stock se vyplňuje kód státu, kód záznamu (přeprava zboží do skladu, vrácení zboží nebo oprava a změna pořizovatele zboží), DIČ předpokládaného pořizovatele a DIČ původního pořizovatele.

Obchod

Prodej, Nákup

 • Na seznamu Faktur přijatých, všech Objednávkových dokladů, Skladových dokladů a v jednoduchých Servisech je nová funkce na vizualizaci odeslané faktury ve formátu PDF e-mailem pomocí Poštovního klienta S3. Stejná funkčnost je již na Fakturách vystavených. Tlačítkem Vazby se zobrazí podokno s mapou dokladů, kde se nově zobrazuje informace o stavu odeslání e-mailu, datum a čas. Kliknutím na tuto vazbu se otevře poštovní zpráva. Současně v seznamu dokladů můžete filtrovat doklady, kterým byl doklad e-mailem odeslán či nikoliv. Nově se také v seznamu zobrazuje sloupec Odesláno se stavem Ano (odesláno) a Ne (neodesláno).

Sklad

Sklad

 • Import nových Zásob na skladě, nebo jejich aktualizace nově podléhá kontrole jedinečnosti GUIDu. Pokud se z nějakého důvodu stane, že má importovaný záznam shodný GUID se záznamem, který už v agendě existuje, pak se pro nově vytvářený vygeneruje nové jedinečné GUID.
 • Během práce se Zásobami a Kmenovými kartami bylo doposud možné ukládat do polí zkratka, katalog a čárový kód i mezery. Stejně tak se program choval i v adrese a kontaktní osobě v polích kód partnera, IČ a DIČ. Zejména z důvodu XML datové výměny se nově přestaly mezery ukládat, protože v XML nejsou podporovány a díky nejednotnosti chování docházelo k problémům.

Režie

Mzdy

 • Na seznamu eNeschopenky je možné aktualizovat neschopenky dvěma způsoby: první způsob je pomocí volby Stahovat ze serveru ČSSZ, kde komunikace probíhá již rozšířenou notifikací nového e_Podání DZDPN20-V2. eNeschopenky byly doplněny o nový typ notifikací: změna a storno eNeschopenky. Na neschopence je nově možné uvádět více adres místa pobytu a vycházek. Druhý nový způsob je pomocí volby Importovat z XML souboru (datové schránky). Zde je možné, pomocí tlačítka Přidat, vybrat xml soubory, které vám přišly do datové schránky a naimportovat je.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.