Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 21.101
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Změny a novinky Money S3 verze 21.101

Změny a novinky Money S3 verze 21.101
Seyfor, a. s.
26. 01. 2021
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se142
Změny a novinky Money S3 verze 21.101

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 21.002 a verzí 21.101

Dokument o legislativních změnách od 1. 1. 2021 naleznete na tomto odkazu.

Money

Možnosti a nastavení

 • V Nastavení účetního roku v záložce Daň z příjmů byly aktualizovány sazby daně pro fyzickou osobu.
 • Byl aktualizován Daňový kalendář na rok 2021.
 • Byl aktualizován seznam Peněžních ústavů. Aktualizaci seznamu provedete pomocí tlačítka Připravený seznam. 

Doklady

 • Funkce Hromadné přeúčtování dokladů umožňuje přeúčtovat i dobropisy dokladů.

Sklad

Tiskové sestavy

 • V souvislosti s vystoupením Velké Británie z EU byly provedeny změny ve výkazu Intrastat. Do průvodce tiskem výkazu Intrastat byl doplněn nový přepínač „Uvádět dodávky zboží z / do Velké Británie (kód státu GB)“. Přepínač je pro období leden 2021 ve výchozím nastavení zapnutý. Pro období únor 2021 a dále je přepínač vypnutý. S pomocí přepínače je možné určit, zda mají být součástí výkazu Intrastat obchody s Velkou Británií či nikoliv. Pokud potřebujete vykazovat za leden 2021 jen vybrané dodávky s kódem GB a jiné již nikoliv, tak vyberte na dokladu „Stát určení“ resp. „Stát odeslání“ s kódem XU (Velká Británie bez Severního Irska). Údaj se na dokladu nastavuje na záložce „Intrastat“. Doklady s kódem XU nevstoupí do výkazu Intrastat ani v případě, že bude zapnutý přepínač „Uvádět dodávky zboží z / do Velké Británie (kód státu GB)“. V případě zboží zasílaného do Severního Irska nebo přijímaného ze Severního Irska je třeba na dokladu vybrat „Stát určení“ resp. „Stát odeslání“ s kódem XI (Severní Irsko). Tyto doklady vstoupí do výkazu Intrastat vždy. Podrobnosti naleznete v dokumentu Legislativní změny od 1. 1. 2021 v části Brexit na tomto odkazu.     
 • Sklad / Nastavení / Skladové seznamybyl aktualizován seznam Kódů kombinované nomenklatury.

Režie

Mzdy

 • Režie / Mzdy /Nastavení mezd – byl přidán nový záznam s platností od 01.01.2021 do seznamu Legislativa mezd.
 • Na základě legislativních změn je nově nárok, čerpání i zůstatek dovolené roku 2021 evidován a vykazován v hodinách. Program po instalaci verze 21.101 automaticky zajistí u všech zaměstnanců změnu nastavení evidence nároku na dovolenou ze dnů na hodiny a převede zůstatky dovolené z roku 2020. Na Kartě zaměstnance se založí nové Období zaměstnance na záložce Údaje zaměstnance a nové období na záložce Pracovní poměr, kde se vykazuje ve spodní části záložky dovolená. Pro lepší orientaci u zůstatku dovolené máte možnost si hodnotu dovolené z minulého roku zobrazovat i ve dnech. Změny ohledně vykazování dovolené jsou provedeny na tiskových sestavách Výplatní lístek, Vyúčtování mezd a na Kartě zaměstnance.
 • Na základě legislativních změn zrušení superhrubé mzdybyl upraven výpočet mzdy a související tiskové sestavy.
 • Při Zaúčtování záloh a Zaúčtování mezd si program kontroluje, jestli již pro daný měsíc existují doklady, které vznikly při zaúčtování mezd. Při zaúčtování se zobrazí varovný dialog, že již existují doklady vzniklé při předchozím zaúčtování. Tlačítkem Pokračovat dojde k vymazání všech existujících dokladů a vzniknou doklady nové. Tlačítko Zpět je beze změn. 

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

 • Režie / Zaměstnanci / Daňové sestavy / Výpočet daně a daňového zvýhodnění u DzPFO – podle platné legislativy byl aktualizován formulář vzor č. 25 pro zdaňovací období 2020.
 • Režie / Mzdy-tiskové sestavy/ Daňové sestavy / Vyúčtování srážkové daně z příjmu – podle platné legislativy byl aktualizován formulář vzor č. 18 vč. všech přílohy vzor č. 24, vše určeno pro zdaňovací období 2020.
 • Tiskové sestavy Vyúčtování mezd a Hodinová bilance zaměstnanosti lze nově tisknout jen pro vybrané Pracovní poměry. Jednotlivé hodnoty se tisknou pouze za Pracovní poměry vybrané na kartě pro nastavení parametrů tisku. Výjimku tvoří hodnoty vyplývající z vyúčtování mzdy a daní, které lze vždy tisknout jen za celou mzdy a nelze je oddělit. 

Jízdy a cestovní náhrady

Na základě Vyhlášky č. 510/2020 Sb. byly v Připravených seznamech aktualizovány seznamy: Tuzemského stravného, Zahraničního stravného, Sazby náhrad a Ceny PHM. Aktualizaci seznamů provedete pomocí tlačítka Připravený seznam na těchto seznamech.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.