Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 21.300
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky Money S3 verze 21.300

Změny a novinky Money S3 verze 21.300
Seyfor, a. s.
29. 03. 2021
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se318
Změny a novinky Money S3 verze 21.300

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 21.204 a verzí 21.300

Účetnictví

Pokladna a banka

 • Do seznamu Bankovních dokladů byl přidán sloupec Poznámka

Ostatní doklady

 • Na kartu Hromadného přeúčtování dokladů pro Nastavení zaúčtování položek dokladů lze nově nastavit parametr Párovací symbo Párovací symbol je možné přeúčtovat na Pokladních dokladech, Závazcích, Pohledávkách a Interních dokladech pro rozúčtovací položky. 

DPH

 • Do formuláře UCDPHSDK.FRM tiskové sestavy Seznam dokladů platných pro přiznání k DPH byly doplněny proměnné Uplatněné DPH v jednotlivých sazbách a Uplatněné DPH celkem pro krácení nároku na odpočet daně. Tyto proměnné je možné vložit do vámi používaných formulářů pomocí Editoru formulářů.

Obchod

Prodej/Nákup

 • Při načítání textů před a za cenami na Faktuře vystavené jo nově možnost vybrat kódování načteného souboru. Program zajistí autodetekcí formát daného souboru, ale v případě, že by se nedokázal rozhodnout, tak má uživatel možnost kódování sám změnit. 

Doklady

 • Tlačítko Krátit daňové náklady na položkách Výdajového pokladního dokladu, Výdajového bankovního dokladu, Závazku, Interního dokladu a Faktury přijaté je nově zpřístupněno i na uložených položkách a při kopírování položky.
 • V hlavičce Faktury přijaté, Skladové příjemky a Přijatého dodacího listu se nyní vizualizuje suma rozpouštěných nákladů ze skladových položek. Pole je viditelné pouze pokud alespoň jedna položka vedlejší náklad obsahuje.
 • Do formulářů Faktur vystavených, Faktur přijatých, Objednávek, Nabídek, Poptávek a Skladových dokladů byla doplněna proměnná Číslo kmenové karty. Tuto proměnnou je možné vložit do vámi používaných formulářů pomocí Editoru formulářů.

Režie

Mzdy

 • U druhu Nepřítomnosti Jiná nepřítomnost je možné nově nastavit způsob výpočtu Krátit mzdu bez náhrady, Krátit mzdu s náhradou nebo Nekrátit mzdu, a tak určit, jestli se bude tvořit a počítat běžná náhrada nebo ne.
 • Při tvorbě mzdy za měsíce březen a duben 2021 se při přidání Nepřítomnosti druhu Karanténa na záložce Náhrady za nemoc automaticky vypočítá mimořádný příspěvek při karanténě (tzv. izolačka). 

Článek s návodem a bližšími informacemi o řešení Karanténního příspěvku najdete zde.

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

 • Nová tisková sestava Rozšířené vyúčtování mezd vychází z původní sestavy Vyúčtování mezd, ale je doplněna o další údaje, např. nepeněžní příjmy, nezdanitelné příjmy mimo vyúčtování a podklady pro výpočet exekucí. Na kartě Nastavení tisku vyberete formulář VYUCTONR.FRM.
 • V tiskové sestavě Vyúčtování mezd vstupují do položky Celkové náklady zaměstnavatele i nezdanitelné příjmy (s výjimkou nezdanitelných příjmů mimo vyúčtování). 

Nástroje

Výměna dat

Od verze 21.300 mohou všichni uživatelé, kteří mají zakoupen modul XML DE Profi využívat XML import dodacích listů s automatickým vyřizováním objednávek. Funkcionalita je shodná s doposud funkčním vyřizováním objednávek fakturami.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
10. 01. 2023
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Daň z příjmů práv. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních