Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 21.300
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Změny a novinky Money S3 verze 21.300

Změny a novinky Money S3 verze 21.300
Seyfor, a. s.
29. 03. 2021
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se318
Změny a novinky Money S3 verze 21.300

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 21.204 a verzí 21.300

Účetnictví

Pokladna a banka

 • Do seznamu Bankovních dokladů byl přidán sloupec Poznámka

Ostatní doklady

 • Na kartu Hromadného přeúčtování dokladů pro Nastavení zaúčtování položek dokladů lze nově nastavit parametr Párovací symbo Párovací symbol je možné přeúčtovat na Pokladních dokladech, Závazcích, Pohledávkách a Interních dokladech pro rozúčtovací položky. 

DPH

 • Do formuláře UCDPHSDK.FRM tiskové sestavy Seznam dokladů platných pro přiznání k DPH byly doplněny proměnné Uplatněné DPH v jednotlivých sazbách a Uplatněné DPH celkem pro krácení nároku na odpočet daně. Tyto proměnné je možné vložit do vámi používaných formulářů pomocí Editoru formulářů.

Obchod

Prodej/Nákup

 • Při načítání textů před a za cenami na Faktuře vystavené jo nově možnost vybrat kódování načteného souboru. Program zajistí autodetekcí formát daného souboru, ale v případě, že by se nedokázal rozhodnout, tak má uživatel možnost kódování sám změnit. 

Doklady

 • Tlačítko Krátit daňové náklady na položkách Výdajového pokladního dokladu, Výdajového bankovního dokladu, Závazku, Interního dokladu a Faktury přijaté je nově zpřístupněno i na uložených položkách a při kopírování položky.
 • V hlavičce Faktury přijaté, Skladové příjemky a Přijatého dodacího listu se nyní vizualizuje suma rozpouštěných nákladů ze skladových položek. Pole je viditelné pouze pokud alespoň jedna položka vedlejší náklad obsahuje.
 • Do formulářů Faktur vystavených, Faktur přijatých, Objednávek, Nabídek, Poptávek a Skladových dokladů byla doplněna proměnná Číslo kmenové karty. Tuto proměnnou je možné vložit do vámi používaných formulářů pomocí Editoru formulářů.

Režie

Mzdy

 • U druhu Nepřítomnosti Jiná nepřítomnost je možné nově nastavit způsob výpočtu Krátit mzdu bez náhrady, Krátit mzdu s náhradou nebo Nekrátit mzdu, a tak určit, jestli se bude tvořit a počítat běžná náhrada nebo ne.
 • Při tvorbě mzdy za měsíce březen a duben 2021 se při přidání Nepřítomnosti druhu Karanténa na záložce Náhrady za nemoc automaticky vypočítá mimořádný příspěvek při karanténě (tzv. izolačka). 

Článek s návodem a bližšími informacemi o řešení Karanténního příspěvku najdete zde.

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

 • Nová tisková sestava Rozšířené vyúčtování mezd vychází z původní sestavy Vyúčtování mezd, ale je doplněna o další údaje, např. nepeněžní příjmy, nezdanitelné příjmy mimo vyúčtování a podklady pro výpočet exekucí. Na kartě Nastavení tisku vyberete formulář VYUCTONR.FRM.
 • V tiskové sestavě Vyúčtování mezd vstupují do položky Celkové náklady zaměstnavatele i nezdanitelné příjmy (s výjimkou nezdanitelných příjmů mimo vyúčtování). 

Nástroje

Výměna dat

Od verze 21.300 mohou všichni uživatelé, kteří mají zakoupen modul XML DE Profi využívat XML import dodacích listů s automatickým vyřizováním objednávek. Funkcionalita je shodná s doposud funkčním vyřizováním objednávek fakturami.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení