Od tvůrců úspěšného účetního programu

Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 22.002

Změny a novinky Money S3 verze 22.002

Změny a novinky Money S3 verze 22.002
Změny a novinky Money S3 verze 22.002

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 22.000 a verzí 22.002

Money

Možnosti a nastavení

  • Na základě Vyhlášky č. 511/2021 Sb. a Vyhlášky č. 462/2021 Sb. byly v Připravených seznamech aktualizovány seznamy: Tuzemského stravného, Zahraničního stravného, Sazby náhrad a Ceny PHM. Aktualizaci seznamů provedete pomocí tlačítka Připravený seznam na těchto seznamech.

Režie

Mzdy

  • Režie / Mzdy /Nastavení mezd byl přidán nový záznam s platností od 01.01.2022 do seznamu Legislativa mezd, bez kterého nelze pořizovat mzdy za období roku 2022.
  • Při tvorbě Mzdy za měsíce prosinec 2021 až únor 2022 se při přidání Nepřítomnosti druhu Karanténa na záložce Náhrady za nemoc automaticky vypočítá mimořádný příspěvek při karanténě (tzv. izolačka). Podrobnosti naleznete v návodu na https://money.cz/navod/mimoradny-prispevek-pri-narizene-karantene/
  • Režie / Zaměstnanci / Tisk a export / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5460 MFin 5460 – vzor č. 30 určený pro zdaňovací období 2022.
  • Režie / Zaměstnanci / Tisk a export / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5460/A MFin 5460/A-vzor č. 9 určený pro zdaňovací období 2022.
  • Režie / Zaměstnanci / Tisk a export / Daňové sestavy / Výpočet daně a daňového zvýhodnění u DzPFO podle platné legislativy byl doplněn nový formulář vzor č. 26 pro zdaňovací období 2021.
  • Režie / Zaměstnanci / Tisk a export / Daňové sestavy / Prohlášení poplatníka, žádost o roční zúčtování byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5457/B MFin 5457/B-vzor č. 2 určený pro zdaňovací období 2021. 

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

  • Režie / Mzdy-tiskové sestavy a exporty / Daňové sestavy / Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5459 MFin 5459 – vzor č. 24 určený pro zdaňovací období 2021.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny