Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Prodejny verze 3.1.6
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Změny a novinky Prodejny verze 3.1.6

Změny a novinky Prodejny verze 3.1.6
Seyfor, a. s.
10. 11. 2016
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Prodejny verze 3.1.6

V distribuci od listopadu 2016

1. Nové funkce

 • Elektronická evidence tržeb – program je připraven evidovat prodeje dle Zákona o evidenci tržeb
 • Tisk dokladu na více tiskáren současně – nově lze doklady tisknout současně na více tiskárnách a také je možno tiskárně přiřadit typ dokladu, který bude tisknout
 • Tisk prodejů vybraného zboží na uzávěrce – na uzávěrce lze nově tisknout přehled prodeje vybraného zboží nebo skupiny zboží
 • Zálohování databází programu z pokladní části – databáze programu lze nově zálohovat přímo z pokladní části po provedení uzávěrky Z
 • Nové možnosti uložení zálohy dat – databáze a nastavení programu lze nově uložit také na externí/síťový disk, cloudové úložiště, apod.
 • Obnova zálohy na jiném PC – při instalaci prodejny SQL na jiném PC (např. z důvodu poškození původního PC) program nabídne uživateli automatickou obnovu zálohovaných databází

 

2. Pokladní část

 • Nový symbol „e“v pravém horním rohu displeje znázorňující dostupnost evidence tržeb
 • Nové tlačítko „Vypnout EET“, kterým lze jednorázově vypnout evidování dokladu v rámci EET. Toto tlačítko se zobrazí na místě tlačítka „Jiná cena“ po stisknutí tlačítka „Mezisoučet“
 • Nové tlačítko „EET Info“ v sekci Funkce, po jeho stisknutí se zobrazí souhrnné informace o stavu dokladů podléhajících EET v rámci aktuální uzávěrky a všech uzávěrek
 • Před provedením uzávěrky Z se zobrazí informace o počtu zaevidovaných a  nezaevidovaných dokladů v rámci dané uzávěrky

3. Manažerská část

EET

 • Konfigurace: nová položka „e-tržby (EET)“ s nastavením pro EET. UPOZORNĚNÍ: Pro zapnutí této položky a správného fungování EET je nejprve nutné v licenčním manažeru Prodejny na záložce Obsah licence aktualizovat moduly
 • Přehledy – Doklady: nové sloupce týkající se EET a možnost odesílat ještě nezaevidované doklady do EET (tlačítko Export, volba Export e-tržeb).
 • Přehledy – Doklady – záložka Doklady – Filtr: nový checkbox Evidence EET, na který jsou navázány další možnosti.
 • Přehledy – Finanční: nové tlačítko EET Info pro souhrnnou informaci o stavu dokladů podléhajících EET v programu.
 • Konfigurace – Parametry – Uzávěrky a platidla – Uzávěrky: nové zaškrtávací tlačítko „EET Info“ (pro zobrazování souhrnných informací o stavu dokladů podléhajících EET).
 • Data – Položky zboží – Oprava zboží – záložka Ostatní: nové zaškrtávací tlačítko „Použité zboží“ (tento příznak se využívá u dokladů podléhající evidenci EET)
 • Nastavení – Obsluha – Práva – Pokladní operace: nové zaškrtávací tlačítko „e-tržby (EET)“
 • Nastavení – Obsluha – Práva – Pokladní modul: nové zaškrtávací tlačítko „Vypnout EET“
 • Nastavení – Obsluha – Práva – Pokladní modul: nové zaškrtávací tlačítko „EET Info“
 • Manažer – Nastavení – Export pohybů – MS3: nové zaškrtávací tlačítko „Exportovat podrobné údaje o EET“

Tisk na více tiskárnách současně

 • Komponenty – Nastavení tiskárny: lze zvolit jakoukoli tiskárnu nainstalovanou ve Windows
 • Komponenty – Nastavení tiskárny: 4 nová zaškrtávací políčka, na kterých lze zvolit, jaký typ dokladu se bude na danou tiskárnu tisknout

Tisk rozpisu zboží nebo skupin na uzávěrce

 • Konfigurace – Parametry – Uzávěrky a platidla – Uzávěrky – Tisk statistik na uzávěrce: nové zaškrtávací tlačítko: Výběr zboží, po zatržení se zpřístupní konfigurace pro výběr zboží, jejichž přehled prodejů se má na uzávěrkách zobrazovat
 • Konfigurace – Parametry – Uzávěrky a platidla – Uzávěrky – Tisk statistik na uzávěrce: nové zaškrtávací tlačítko: Výběr skupin,pozatržení se zpřístupní konfigurace pro výběr skupin, jejichž přehled prodejů se má na uzávěrkách zobrazovat

Zálohování databází

 • Nastavení – Zálohování – Zálohování databází: nová položka „Zálohování z Pokladny po uzávěrce Z“
 • Nastavení – Zálohování: při výběru cílového umístění zálohy (přes 3 tečky) se otevře průzkumník Windows a lze vybrat libovolné úložiště. Při zálohování na cloudové úložiště, externí či síťový disk je nutné před výběrem umístění zálohy odznačit položku „Lokální adresář“ vedle 3 teček, zálohování nelze provádět z prostředí vzdáleného Manažera (centrály). Upozornění: zálohování na síťový disk nebo cloudové úložiště může trvat velmi dlouhou dobu v závislosti na kvalitě síťového připojení.
 • Nastavení – Zálohování – Zálohování databází: 2 nové zaškrtávací tlačítka „Použít ZIP“ a „Chránit heslem“

Ostatní

 • Z Money S3 (verze 17.000 a vyšší) lze nově přenášet informaci, zda se jedná o použité zboží nebo zboží pro kuchyň
 • Prodejna komunikuje pouze s Money S4/5 ve verzi 1.7.10 a vyšší
 • Při propojení s Money S4/5 lze používat nečíselný prefix prodejek a dodacích listů

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
14. 09. 2023
Novinky v DPH 2023
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních