Vše z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 12.100
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Změny a novinky Money S3 verze 12.100

Změny a novinky Money S3 verze 12.100
Seyfor, a. s.
17. 01. 2012
Doba čtení12 minut čtení
Líbilo se2
Změny a novinky Money S3 verze 12.100

Tento dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 12.050 (v distribuci od prosince 2011) a verzí 12.100 (v distribuci od ledna 2012)[toc]

Účetnictví

 • V menu Nástroje/Nastavení jsou k dispozici Připravené seznamy pro rok 2012– obsahují nové definice účetních výkazů pro podnikatelské subjekty, aktualizaci časově rozlišitelných parametrů mezd, sazby pro výpočet domácích i zahraničních cestovních náhrad, seznam pracovních poměrů, daňový kalendář apod.
 • Pohodlnou a rychlou úpravu hodnot účetních výkazů, které se tisknou a zároveň i exportují, zabezpečí nová funkce: po vytištění účetního výkazu se program vrátí na kartu Editace vypočítaných hodnot účetního výkazu před tiskem (exportem), kde zůstaly uložené všechny provedené změny.
 • V menu Účetnictví / Závěrkové operace jsou aktualizované Podklady pro výpočet daně z příjmů fyzických osob na základě aktuálního formuláře (vzor č. 18) a Podklady pro výpočet daně z příjmu právnických osob na základě aktuálního formuláře (vzor č. 22).
 • Seznamu podání přiznání k DPH (menu Účetnictví) lze nově pomocí tlačítka Záznamní povinnost vytisknout kompletní nebo rozdílový seznam dokladů, které vstoupily do daného podání přiznání k DPH.
Tlačítko Záznamní povinnost zpřehlední kontrolu dokladů vstupujících do podání.

 

 • V menu Účetnictví/Banka vznikl nový seznam Položky příkazů k úhradě, ve kterém se evidují všechny položky zadané do všech Příkazů k úhradě. Tento seznam se dá filtrovat a slouží hlavně k tisku položek či jejich exportu pro různé kontrolingové výstupy a další zpracování.
Lepší přehled nad úhradami zajistí nový seznam Položky příkazů k úhradě, který umožní procházet, filtrovat a vyhledávat položky všech příkazů k úhradě.

 

 • Byl zaveden jednotný postup úhrady záporných dokladů a kladných dobropisů. Například vyúčtovací vystavená faktura, ve které je fakturovaná částka nižší než již zaplacená záloha, se dá jednoduše uhradit výdajovým bankovním nebo pokladním dokladem. S tímto způsobem hrazení počítá veškerá další funkčnost programu pracující s úhradami dokladů, jako je aparát vzájemných zápočtů, spárování úhrad při importu bankovních výpisů, tisková sestava Stav závazků a pohledávek ke dni atd.
 • Do položek interních dokladů vytvořených pomocí tlačítka Vzájemné zápočty v menu Účetnictví / Interní doklady program doplní na základě IČ i název firmy.
 • Na základě legislativních požadavků byla upravena pro rok 2012 účtová osnova pro příspěvkové organizace.

Fakturace

 • Při úpravách zálohových faktur bez položek program správně provádí kontrolu data a nehlásí „Datum vyřídit nejdříve nesmí být menší než datum vystavení“.

Adresář

 • V seznamu Adresáře je nová funkce propojení se službou CreditCheck, která stejně jako služba Cribis zajišťuje jednoduchý přehled o míře bezpečnosti obchodování s obchodními partnery. Vizualizována je stejným způsobem, takzvaným semaforem v seznamu adres. Mezi oběma službami se lze snadno přepínat.
Mezi službami Cribis a CreditCheck se lze na nástrojové liště snadno přepínat. Barevný „semafor“ pak zobrazuje aktuální stav podle údajů zvolené služby.

 

Sklady

 • V modulu E-shop konektor lze uživatelsky definovat parametry zásob, které jsou předmětem obchodu. Výčtový parametr je v nové verzi Money upraven tak, aby bylo možné přenášet větší množství znaků.
 • Tisk skladových karet lze nově provést jak s vypnutými, tak i se zapnutými skladovými skupinami.
 • Po převodu zásoby ze skladu A do skladu B se na cílovém skladu korektně zobrazuje skladový pohyb.

Objednávky

 • V objednávce přijaté a vystavené zálohové faktuře došlo k úpravě logiky vkládání počtu měrných jednotek zásob s evidencí výrobních čísel: výchozí počet měrných jednotek je 1 a není nutné výrobní číslo vybrat ze seznamu. Po výběru výrobního čísla se počet měrných jednotek nenavýší, jak tomu bylo doposud, ale zůstává stejný a k navýšení dochází až s dalším přidaným výrobním číslem.

Mzdy

 • V seznamu mezd přibyla užitečná funkce Odeslání výplatního lístku e-mailem ve formátu PDF, která podporuje hromadné odesílání výplatních lístků pro označené mzdy. Před vlastním odesláním se zobrazí vzor e-mailové zprávy, jejíž text je možné dále upravit. Pro úspěšné odeslání výplatního lístku je potřeba na Kartě zaměstnance zadat jeho e-mailovou adresu (záložka Osobní údaje) a PIN (záložka Mzdy / Výplatní lístek). PIN je možné generovat, nebo se dá individuálně zadat libovolná číselná hodnota. V seznamu Zaměstnanců se pak pomocí tlačítka Odeslat PIN rozesílá kód na jednotlivé e-mailové adresy zaměstnanců.
Bezpečnostní PIN se dá automaticky generovat. Jeho přidělení zajistí automatické zašifrování výplatního lístku ve formátu PDF pro účely odeslání zaměstnanci e-mailem.

 

 • Money nově podporuje komunikaci s docházkovými systémy – umožňuje export zaměstnanců a import docházek z těchto systémů a následnou automatickou tvorbu mezd. Nastavení pro docházkové systémy se provádí v menu Nástroje / Nastavení / Externí aplikace volbou aplikace Docházkový systém. Univerzální rozhraní umožňuje napojení libovolného docházkového systému podporovaného dodavatelem.
 • Při tisku Přehledu o platbě pojistného lze nově zvolit pro každou zdravotní pojišťovnu výchozí formulář. Pro automatické přiřazení výchozího formuláře stačí na Kartě adresy příslušné pojišťovny zadat číslo zdravotní pojišťovny do pole Kód partnera
  Výchozí tiskové formuláře pro jednotlivé pojišťovny usnadní tisk Přehledu o platbě pojistného.

   

 • Na Kartě zaměstnance funguje nová kontrola na existenci mzdového období. Pokud vznikne v seznamu Časově rozlišitelných parametrůnový záznam, jehož hodnoty vyžadují nastavení dalšího platného mzdového období na Kartě zaměstnance, pak je uživatel při vytváření mzdy, která spadá do období nového záznamu v Časově rozlišitelných parametrech, upozorněn, že musí na Kartě zaměstnance nejprve založit nové mzdové období. (Příklad: V ČRPM je záznam k 1. 1. 2012, kde se mění hodnota měsíční slevy na poplatníka z 1970 Kč na 2070 Kč. Pokud by na Kartě zaměstnance nebylo založené nové mzdové období s platností od ledna 2012, provedl by se výpočet mzdy za období od 1. 1. 2012 podle posledního platného období, tedy např. pro leden 2011, a sleva na poplatníka by byla nastavená na hodnotu 1970 Kč. Nová kontrola zabezpečí na Kartě mzdy správný výpočet hodnot.)
 • Od roku 2012 budou osoby činné na základě dohody o provedení práce platit sociální a zdravotní pojištění, pokud jejich započitatelný příjem dosáhne v příslušném kalendářním měsíci částky vyšší než 10.000 Kč. Z tohoto důvodu je na kartě pracovního poměru do kolonek Sociální pojištění a Zdravotní pojištění nově možné vybrat hodnotu Osvobozeno do limitu DPP. Od verze 12.100 bude seznam pracovních poměrů součástí synchronizaci účetních a mzdových konstant
  Varianta Osvobozeno do limitu DPP se na Kartě pracovního poměru volí v kolonkách Sociální a Zdravotní pojištění.

   

 • Automatický převod zůstatků dovolené zaměstnanců z roku na rok se nyní kopíruje z předchozího mzdového období jen v případě, kdy je rok předchozího období totožný s rokem nového období (např. se k období „leden 2012“ přidává nové období „srpen 2012“). Vznikne-li nové období pro odlišný rok, pak se hodnota nastaví nulová s tím, že zůstatek dovolené je možné určit pomocí tlačítka Vypočítat, případně přes hromadné operace.
 • Podle platné legislativy byly doplněny tyto nové tiskové formuláře:
  • Do menu Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti formulář 25 5459 MFin 5459 (vzor č. 17).
  • Do menu Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování srážkové daně z příjmu formulář 25 5466 MFin 5466 (vzor č. 14).
  • Do menu Mzdy / Tiskové sestavy / Přehled o počtu zaměstnanců formulář 25 5490/1 MFin 5490/1 (vzor č. 11) určený pro zdaňovací období 2011.
  • Do menu Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování sociálního pojištění / Přehled o výši pojistného formulář 89 542 8 I/2012.
  • Do menu Zaměstnanci / Daň z příjmů fyzických osob formulář 25 5460/1 MFin 5460/1 (vzor č. 16) určený pro zdaňovací období 2011.
  • Do menu Zaměstnanci/ Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění formulář 89 621 5 I/2012.
  • Do menu Zaměstnanci/ Potvrzení o zdanitelných příjmech formulář 25 5460 MFin 5460 (vzor č. 20).
 • V tiskových sestavách Zaměstnanec / Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a Potvrzení o průměrném výdělku se proměnná pracovní doba a týdenní pracovní úvazek tisknou s přesností na dvě desetinná místa.

Ostatní

 • Tiskové náhledy lze nyní pohodlně stránkovat také kolečkem myši.
 • Všechny seznamy, které jde třídit podle zvoleného indexu, je možné třídit vzestupně i sestupně.
Každý sloupec seznamu s podporou třídění je možné třídit od začátku i konce abecedy.

 

 • Ve spolupráci s firmou AVG Technologies CZ byla optimalizována komunikace mezi Money S3 a antivirovým systémem AVG tak, aby práce s datovými soubory Money S3 probíhala co nejrychleji, a to při zachování maximální bezpečnosti.
 • Do tiskových formulářů pro tisk faktur, skladových dokladů, objednávek a servisních dokladů lze vložit proměnnou pro tisk razítka. Ve vybraných dodávaných tiskových formulářích „vzhled 2010“ je tato proměnná již vložena. Razítko je obdobně jako logo možné nastavit pro celou agendu v menu Nástroje / Nastavení / Agenda / záložka Logo/Razítko a pro jednotlivé uživatele v menu Nástroje / Nastavení / Přístupová práva pomocí tlačítka Razítko. Razítko je stejně jako logo možné do nastavení vložit buď ze systémové schránky, nebo načíst ze souboru BMP nebo WMF.
Vzhled tiskových formulářů se dá pohodlně doplnit o razítko.

 

 • Na kartě Nastavení přístupových práv (menu Nástroje/Nastavení) je nová funkce Povolit změnu sazby DPH na dokladech, která umožňuje zakázat vybraným uživatelům úpravu sazbu DPH přímo v hlavičkách dokladů. Tato funkce je po upgradu na verzi 12.100 automaticky ve všech přístupových právech povolena.
 • Výměna dat mezi centrálou a klientem nyní podporuje i bankovní doklady.
 • Komunikace s iDokladem byla rozšířena o odesílání informace o uhrazení faktury ve směru z Money do iDokladu.
 • Po opětovném uložení dokladu (platí pro faktury vydané a přijaté, skladové a objednávkové doklady) se nemění pole Vystavil a na dokladech zůstává i po editaci uvedený původní uživatel, který doklad vystavil.
 • Pohodlnější práci s modulem Servis zabezpečí nabídka automatického vystavení faktury, je-li servis označený jako pozáruční. V moduluServis se na kartě dokladu Oprava změnily kontaktní údaje na Dodavatel. Úprava se týká i tiskového formuláře.
 • Byla rozšířena značka elektronického podpisu při podepisování exportu tisků do formátu PDF.
 • Při procházení pevného disku během přidávání souborů do seznamu připojených dokumentů se soubory ve složkách správně zobrazují i v režimech Ikony a Podrobnosti.
 • Zkratka Alt+F1 pro skrytí a zobrazení panelu navigátoru je funkční.
 • Bylo sjednoceno chování programu po smazání dokladu. Na všech seznamech se po smazání záznamu přesune kurzor na následující záznam v seznamu, případně na předchozí záznam v seznamu, pokud byl mazaný záznam poslední položkou seznamu.
 • Byla optimalizována rychlost načítání přídavných kódů k hlavní licenci, spravovaných licenčním serverem – kódy se nyní načítají ihned po spuštění programu.
 • V modulu Money S3 Kasa je možné v menu Nastavení / Uživatelská konfigurace aktivovat přepínač Neupozorňovat na dosažení min. limitu zásob, kterým se zruší upozorňování na překročení nastaveného minimálního množství zásoby při prodeji z S3 Kasy. Nastavení platí pouze pro modul Money S3 Kasa.
 • Celková sleva za doklad se ukládá na i na prodejky pořízené pomocí modulu Money S3 Kasa.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si své Money S3

Stáhněte si poslední verzi Money S3 přes zákaznický portál.

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.