Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Daňová evidence/Jednoduché účetnictví

Co je to daňová evidence/jednoduché účetnictví?

Daňová evidence nahradila v roce 2004 jednoduché účetnictví, které bylo zrušené. Jednoduché účetnictví se opět používá od roku 2016, ale jen v omezené míře – mohou jej využívat:

  • spolky,
  • odborové organizace,
  • organizace zaměstnavatelů,
  • církve a náboženské společnosti,
  • honební společenstva.

Fyzické osoby, které dříve využívaly jednoduché účetnictví, mohou dnes účtovat podle zásad daňové evidence, pokud splní tyto podmínky:

  • nestaly se účetní jednotkou,
  • jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 milionů korun,
  • nejsou účastníkem sdružení a
  • nejsou zapsány v Obchodním rejstříku.

Pokud tyto podmínky nesplní, přechází fyzické osoby na podvojné účetnictví (pozor, tento pojem se sice nadále v běžné praxi používá, v roce 2004 byl ale oficiálně zákonem zrušený).

Potřebujete pracovat s jednoduchým účetnictvím? V programu Money S3 jej naleznete pod modulem Daňová evidence.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.