Blog Money / Slovník pojmů / Datum splatnosti

Datum splatnosti faktur udává poslední možný den, do kdy musíte jako odběratel zaplatit za nakupované zboží nebo služby. Datum splatnosti zjistíte z faktury, případně ze smlouvy.

Uvádět datum splatnosti na fakturách není povinné. Pokud ho z faktury nezjistíte, je podle zákona splatná do 30 dní od jejího doručení.

Nejpozději v den splatnosti již musí být peníze připsané na účet věřitele. Při nedodržení termínu splatnosti vám hrozí sankce – nejčastěji se jedná o penalizaci úrokem nebo pokutou.

V České republice se nejčastěji setkáte s dvoutýdenní splatností faktur. Delší či kratší splatnost faktur závisí na:

  • vyjednávací síle a velikosti společnosti,
  • vzájemných vztazích obchodních firem,
  • délce spolupráce,
  • na zvyklostech v oboru
  • a dalších faktorech.

Při volbě doby splatnosti myslete na své cash flow. Pomůže vám určit, v jakou dobu budete mít k dispozici kolik peněz a případně upravíte dobu splatnosti faktur.

Obecně platí, že pro odběratele bývá výhodnější delší doba splatnosti, zatímco pro dodavatele naopak. Čím dříve máte zaplacené faktury, tím rychleji inkasované peníze investujete do dalšího rozvoje podnikání a uhradíte vlastní závazky.

Zpět na slovník pojmů
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny