Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek (DFM) je takový majetek, který firmě slouží déle než jeden rok a neslouží k provozní činnosti – jeho cílem je budoucí výnos.

Do DFM patří cenné papíry, dluhopisy, obchodní podíly, půjčky jiným podnikům se splatností delší než rok nebo termínované vklady s dobou delší než rok.

Zpět na slovník pojmů
Banner na svobodnaucetni.cz