Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) je takový majetek, který firmě slouží déle než jeden rok a má hmotnou povahu. Do DHM patří nemovitosti (pozemky, stavby, byty), movité věci se vstupní cenou alespoň 40 000 Kč (auta, stroje), pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo a tažná zvířata, technické zhodnocení majetku s hodnotou alespoň 40 000 Kč (přístavby, modernizace), nedokončený DHM, poskytnuté zálohy na pořízení DHM, umělecká díla a předměty z drahých kovů.

blankZpět na slovník pojmů
Další pojem: Dlouhodobý majetek
Banner na svobodnaucetni.cz