Blog Money / Slovník pojmů / Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek je takový majetek, který firmě slouží déle než jeden rok a nemění svou podstatu – pouze se časem opotřebovává.

Dlouhodobý majetek dělíme na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek.

Zpět na slovník pojmů
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny