Dlouhodobý majetek

Co je to dlouhodobý majetek?

Dlouhodobý majetek je takový majetek, který firmě slouží déle než jeden rok a nemění svou podstatu – pouze se časem opotřebovává.

Dlouhodobý majetek dělíme na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek.