Drobný hmotný majetek

Co je to drobný hmotný majetek?

Drobný hmotný majetek je takový majetek, jehož vstupní cena je nižší než 40 000 Kč a nesplňuje proto požadavky pro zařazení do dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku.

Typickými zástupci drobného hmotného majetku jsou počítače nebo notebooky. V praxi si firmy často určují také spodní hranici, kdy majetek se vstupní cenou pod tuto hranici (např. 10 000 Kč) již neúčtují jako drobný majetek, ale rovnou jako spotřebu.