Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek je takový majetek, jehož vstupní cena je nižší než 40 000 Kč a nesplňuje proto požadavky pro zařazení do dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku. Typickými zástupci drobného hmotného majetku jsou počítače nebo notebooky. V praxi si firmy často určují také spodní hranici, kdy majetek se vstupní cenou pod tuto hranici (např. 10 000 Kč) již neúčtují jako drobný majetek, ale rovnou jako spotřebu.

blankZpět na slovník pojmů
Další pojem: Ekonomický systém
Banner na svobodnaucetni.cz