Ekonomický systém

Co je to ekonomický systém?

Ekonomický systém je informační systém sestávající z daňové evidence, účetnictví, faktur, objednávek, skladové evidence, mezd nebo třeba i knihy jízd.

Ekonomický systém může mít podobu jednoduchých tabulek nebo propracovaného účetního či ERP systému. Vždy záleží na tom, kolik ekonomických dat musí firma zpracovávat.