Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Elektronická neschopenka

Co je to eNeschopenka?

Elektronická neschopenka neboli eNeschopenka je projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, který od 1. ledna 2020 zaměstnancům, lékařům a zaměstnavatelům usnadňuje sdílení informací o pracovní neschopnosti zaměstnanců.

Středobodem komunikace jeePortál České správy sociálního zabezpečení, skrz který se zaměstnavatelé mohou podívat na evidované pracovní neschopnosti svých zaměstnanců. Od jakého data jsou evidované, případně kdy byly ukončené.

K přihlášení do ePortálu potřebují zaměstnavatelé ověření identity skrz účet národní identitní autority nebo přístupové údaje ze své datové schránky. Kromě zobrazení přehledu pracovních neschopností mohou zaměstnavatelé v ePortálu požádat o zasílání upozornění o dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců do datové schránky.

Proces zavedení informací o vzniku pracovní neschopnosti do systému:

  • Nemocný pojištěnec navštíví lékaře a ten rozhodne, že pacient není schopný vykonávat své zaměstnání.
  • Lékař vystavuje eNeschopenku buď ve svém certifikovaném softwaru nebo ve webové aplikaci na ePortálu ČSSZ, kam se přihlásí datovou schránkou, pomocí svého občanského průkazu s kontaktním čipem nebo uživatelským účtem národní identitní autority.
  • Po zadání čísla pojištěnce se lékaři předvyplní údaje o pojištěnci z registru ČSSZ, včetně údajů o zaměstnavateli. Pacient jen potvrdí správnost údajů.
  • Lékař doplní diagnózu, datum vzniku pracovní neschopnosti a další doplňující údaje a vše elektronicky odešle na okresní správu sociálního zabezpečení.
  • Lékař současně vytiskne Průkaz práce neschopného pojištěnce, který předá pojištěnci.
  • Pojištěnec (zaměstnanec) neprodleně informuje svého zaměstnavatele o nemožnosti vykonávat zaměstnání.
  • V případě ukončení nemoci ukončí lékař pracovní neschopnost elektronickým odesláním rozhodnutí (může být automaticky odesláno i zaměstnavateli). Ukončení vyznačí také do průkazu a informace bude i na ePortálu.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.