Blog Money / Slovník pojmů / Elektronická neschopenka

Elektronická neschopenka neboli eNeschopenka je projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, který od 1. ledna 2020 zaměstnancům, lékařům a zaměstnavatelům usnadňuje sdílení informací o pracovní neschopnosti zaměstnanců.

Středobodem komunikace je ePortál České správy sociálního zabezpečení, skrz který se zaměstnavatelé mohou podívat na evidované pracovní neschopnosti svých zaměstnanců. Od jakého data jsou evidované, případně kdy byly ukončené.

K přihlášení do ePortálu potřebují zaměstnavatelé ověření identity skrz účet národní identitní autority nebo přístupové údaje ze své datové schránky. Kromě zobrazení přehledu pracovních neschopností mohou zaměstnavatelé v ePortálu požádat o zasílání upozornění o dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců do datové schránky.

Proces zavedení informací o vzniku pracovní neschopnosti do systému:

  • Nemocný pojištěnec navštíví lékaře a ten rozhodne, že pacient není schopný vykonávat své zaměstnání.
  • Lékař vystavuje eNeschopenku buď ve svém certifikovaném softwaru nebo ve webové aplikaci na ePortálu ČSSZ, kam se přihlásí datovou schránkou, pomocí svého občanského průkazu s kontaktním čipem nebo uživatelským účtem národní identitní autority.
  • Po zadání čísla pojištěnce se lékaři předvyplní údaje o pojištěnci z registru ČSSZ, včetně údajů o zaměstnavateli. Pacient jen potvrdí správnost údajů.
  • Lékař doplní diagnózu, datum vzniku pracovní neschopnosti a další doplňující údaje a vše elektronicky odešle na okresní správu sociálního zabezpečení.
  • Lékař současně vytiskne Průkaz práce neschopného pojištěnce, který předá pojištěnci.
  • Pojištěnec (zaměstnanec) neprodleně informuje svého zaměstnavatele o nemožnosti vykonávat zaměstnání.
  • V případě ukončení nemoci ukončí lékař pracovní neschopnost elektronickým odesláním rozhodnutí (může být automaticky odesláno i zaměstnavateli). Ukončení vyznačí také do průkazu a informace bude i na ePortálu.
Zpět na slovník pojmů
Další pojem: Elektronický podpis
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny