Informační systém

Co je to informační systém?

Informační systém (IS) je soubor hardwaru a softwaru, který slouží ke sběru, ukládání a zpracovávání informací. Tyto informace management firmy následně využívá k plánování, rozhodování nebo řízení.

Informační systém uchovává různá data, nejčastěji jsou to informace o stavu a kvalitě zboží (služeb) nebo o klientech firmy.