Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Investiční majetek

Co je to investiční majetek?

Investiční majetek je majetek dlouhodobého charakteru s dobou používání delší než 1 rok. Dělíme jej na hmotný investiční majetek (HIM), nehmotný investiční majetek (NHIM) a finanční investice.

HIM je majetek se vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč (stroje, zařízení), NHIM je majetek se vstupní cenou vyšší než 60 000 Kč (licence, software, koncese). Do finančních investic pak patří např. majetkové cenné papíry.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.