Blog Money / Slovník pojmů / Investiční majetek

Investiční majetek je majetek dlouhodobého charakteru s dobou používání delší než 1 rok. Dělíme jej na hmotný investiční majetek (HIM), nehmotný investiční majetek (NHIM) a finanční investice.

HIM je majetek se vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč (stroje, zařízení), NHIM je majetek se vstupní cenou vyšší než 60 000 Kč (licence, software, koncese). Do finančních investic pak patří např. majetkové cenné papíry.

Zpět na slovník pojmů
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny