Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Konsolidovaná účetní závěrka

Konsolidovanou účetní závěrku sestavuje v kapitálově propojených obchodních společnostech ta účetní jednotka, která je takzvanou ovládající osobou – to znamená, že v dané společnosti uplatňuje rozhodující vliv. Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje celkový stav majetku a shrnuje také dosažené hospodářské výsledky. Sestává ze 3 částí:

  • konsolidovaná rozvaha,
  • konsolidovaný výkaz zisku a ztrát
  • a příloha.
Tato závěrka slouží například k informování akcionářů a společníků.

blankZpět na slovník pojmů
Další pojem: Kontrolní hlášení
Banner na svobodnaucetni.cz