Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Konsolidovaná účetní závěrka

Co je to konsolidovaná účetní závěrka?

Konsolidovanou účetní závěrku sestavuje v kapitálově propojených obchodních společnostech ta účetní jednotka, která je takzvanou ovládající osobou – to znamená, že v dané společnosti uplatňuje rozhodující vliv.

Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje celkový stav majetku a shrnuje také dosažené hospodářské výsledky. Sestává ze 3 částí:

  • konsolidovaná rozvaha,
  • konsolidovaný výkaz zisku a ztrát
  • a příloha.

Tato závěrka slouží například k informování akcionářů a společníků.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.