Konsolidovaná účetní závěrka

Co je to konsolidovaná účetní závěrka?

Konsolidovanou účetní závěrku sestavuje v kapitálově propojených obchodních společnostech ta účetní jednotka, která je takzvanou ovládající osobou – to znamená, že v dané společnosti uplatňuje rozhodující vliv.

Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje celkový stav majetku a shrnuje také dosažené hospodářské výsledky. Sestává ze 3 částí:

  • konsolidovaná rozvaha,
  • konsolidovaný výkaz zisku a ztrát
  • a příloha.

Tato závěrka slouží například k informování akcionářů a společníků.