Blog Money / Slovník pojmů / Kontrolní hlášení

Všichni plátci DPH mají od začátku roku 2016 povinnost podávat kontrolní hlášení. Je to výkaz, který nahrazuje dosavadní „výpis z evidence pro účely DPH”.

Kontrolní hlášení podávají fyzické i právnické osoby vždy v době, kdy odevzdávají i přiznání k DPH:

  • právnické osoby do 25. dne následujícího měsíce,
  • fyzické osoby vždy měsíčně nebo čtvrtletně.

Plátci musí podávat kontrolní hlášení elektronicky. Pokud nemají elektronický podpis, odevzdávají kromě elektronického formuláře i papírovou verzi s podpisem osobně na finančním úřadě.

Kontrolní hlášení obsahuje podobné údaje jako přiznání k DPH. Rozdíl je v tom, že některé speciální a běžné operace převyšující částku 10 tisíc korun musí podnikatel nebo živnostník vyplnit do hlášení po jednotlivých položkách a nikoliv v součtu.

Opravné kontrolní hlášení
Kontrolní hlášení má striktní termíny odevzdání. Pokud jej právnická či fyzická osoba podá ještě před povinným termínem a objeví v něm chybu, podává znovu takzvané následné kontrolní hlášení. V něm opraví chyby a na předchozí kontrolní hlášení úřady neberou ohled.

Následné kontrolní hlášení
Jestliže fyzická nebo právnická osoba objeví chybu v kontrolním hlášení až po povinném termínu podání hlášení, opraví ji v takzvaném následném kontrolním hlášení. Podává se do 5 pracovních dnů od zjištění chyby a jeho vypracování a odevzdání si může vyžádat i finanční úřad.

 

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: Lidské zdroje
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny