Kontrolní hlášení

Co je to kontrolní hlášení?

Všichni plátci DPH mají od začátku roku 2016 povinnost podávat kontrolní hlášení. Je to výkaz, který nahrazuje dosavadní „výpis z evidence pro účely DPH”.

Kontrolní hlášení podávají fyzické i právnické osoby vždy v době, kdy odevzdávají i přiznání k DPH:

  • právnické osoby do 25. dne následujícího měsíce,
  • fyzické osoby vždy měsíčně nebo čtvrtletně.

Plátci musí podávat kontrolní hlášení elektronicky. Pokud nemají elektronický podpis, odevzdávají kromě elektronického formuláře i papírovou verzi s podpisem osobně na finančním úřadě.

Kontrolní hlášení obsahuje podobné údaje jako přiznání k DPH. Rozdíl je v tom, že některé speciální a běžné operace převyšující částku 10 tisíc korun musí podnikatel nebo živnostník vyplnit do hlášení po jednotlivých položkách a nikoliv v součtu.