Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Oběžný majetek

Oběžný majetek je majetek krátkodobé povahy, který firma používá a spotřebovává kratší dobu než 1 rok. Do oběžného majetku řadíme zásoby (materiál, polotovary, hotové výrobky, nedokončenou výrobu, zboží nebo zemědělská zvířata) a peníze (hotovost v pokladně, peníze na účtech, ceniny jako kolky nebo stravenky, krátkodobé cenné papíry a pohledávky).

blankZpět na slovník pojmů
Další pojem: Oceňování majetku
Banner na svobodnaucetni.cz