Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Oceňování majetku

Oceňování majetku je metoda, pomocí které účetní jednotka spočítá a následně zaúčtuje aktuální hodnotu svého majetku. Způsobů oceňování existuje celá řada, nejčastěji se využívají pořizovací cena (skutečná cena, za kterou byl majetek pořízen se všemi souvisejícími náklady), reprodukční pořizovací cena (cena, za kterou by byl majetek pořízen ve chvíli, kdy se účtuje) nebo vlastní náklady (součet přímých nákladů na zhotovení majetku). Peníze, závazky či pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou.

blankZpět na slovník pojmů
Další pojem: Odpis majetku
Banner na svobodnaucetni.cz