Oceňování majetku

Co je to oceňování majetku?

Oceňování majetku je metoda, pomocí které účetní jednotka spočítá a následně zaúčtuje aktuální hodnotu svého majetku.

Způsobů oceňování existuje celá řada, nejčastěji se využívají pořizovací cena (skutečná cena, za kterou byl majetek pořízen se všemi souvisejícími náklady), reprodukční pořizovací cena (cena, za kterou by byl majetek pořízen ve chvíli, kdy se účtuje) nebo vlastní náklady (součet přímých nákladů na zhotovení majetku). Peníze, závazky či pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou.