Blog Money / Slovník pojmů / Projektové řízení

Projektové řízení slouží k naplánování činností, které je potřeba realizovat, aby se v požadovaném termínu a s odpovídajícími náklady dosáhlo vytyčených cílů.

Typický projektový manažer rozdělí větší úkol na dílčí činnosti, deleguje tyto činnosti mezi zaměstnance, stanovuje priority, určuje termíny a hlídá náklady.

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: Průměrná mzda
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny