Projektové řízení

Co je to projektové řízení?

Projektové řízení slouží k naplánování činností, které je potřeba realizovat, aby se v požadovaném termínu a s odpovídajícími náklady dosáhlo vytyčených cílů.

Typický projektový manažer rozdělí větší úkol na dílčí činnosti, deleguje tyto činnosti mezi zaměstnance, stanovuje priority, určuje termíny a hlídá náklady.