Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Projektové řízení

Co je to projektové řízení?

Projektové řízení slouží k naplánování činností, které je potřeba realizovat, aby se v požadovaném termínu a s odpovídajícími náklady dosáhlo vytyčených cílů.

Typický projektový manažer rozdělí větší úkol na dílčí činnosti, deleguje tyto činnosti mezi zaměstnance, stanovuje priority, určuje termíny a hlídá náklady.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.