Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Průměrná mzda

Průměrná mzda je průměrem hrubých mezd zaměstnanců v České republice. Počítá ji Český statistický úřad na základě informací z podnikového výkaznictví. Průměrná mzda se počítá ze základních mezd, platů (označení pro mzdu ve státní sféře), náhrad mzdy, odměn a dalších složek mzdy. Výše průměrné mzdy ovlivňuje například:

  • výši záloh na pojistné u OSVČ
  • nebo hranici pro solidární daň.
Podívejte se na přehled průměrné mzdy dle povolání pro rok 2019. S průměrnou mzdou souvisí pojmy zaručená mzda a minimální mzda.

blankZpět na slovník pojmů
Další pojem: Sazby DPH
Banner na svobodnaucetni.cz