Blog Money / Slovník pojmů / Průměrná mzda

Průměrná mzda je průměrem hrubých mezd zaměstnanců v České republice. Počítá ji Český statistický úřad na základě informací z podnikového výkaznictví.

Průměrná mzda se počítá ze základních mezd, platů (označení pro mzdu ve státní sféře), náhrad mzdy, odměn a dalších složek mzdy.

Výše průměrné mzdy ovlivňuje například:

  • výši záloh na pojistné u OSVČ
  • nebo hranici pro solidární daň.

Podívejte se na přehled průměrné mzdy dle povolání pro rok 2019.

S průměrnou mzdou souvisí pojmy zaručená mzda a minimální mzda.

Zpět na slovník pojmů
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny