Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Průměrná mzda

Co je to průměrná mzda?

Průměrná mzda je průměrem hrubých mezd zaměstnanců v České republice. Počítá ji Český statistický úřad na základě informací z podnikového výkaznictví.

Průměrná mzda se počítá ze základních mezd, platů (označení pro mzdu ve státní sféře), náhrad mzdy, odměn a dalších složek mzdy.

Výše průměrné mzdy ovlivňuje například:

  • výši záloh na pojistné u OSVČ
  • nebo hranici pro solidární daň.

Podívejte se na přehled průměrné mzdy dle povolání pro rok 2019.

S průměrnou mzdou souvisí pojmy zaručená mzda a minimální mzda.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.