Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Zaručená mzda

Zaručená mzda představuje minimální možný výdělek, na který má zaměstnanec nárok podle své odbornosti a složitosti, namáhavosti a odpovědnosti, kterou jeho práce vyžaduje. Vyplácí se v osmi stupních, přičemž první stupeň odpovídá minimální mzdě. Do jednotlivých stupňů spadají konkrétní druhy povolání a každý stupeň má pevně stanovenou výši zaručené mzdy. Přehled všech osmi stupňů zaručené mzdy najdete v tomto článku. Nedosáhne-li vaše měsíční nebo hodinová mzda výše zaručené mzdy, přestože na ni máte dle svého povolání nárok, můžete po zaměstnavateli domáhat doplatek do výše zaručené mzdy. Se zaručenou mzdou souvisí pojmy minimální mzda a průměrná mzda.

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: Živnostenský zákon
Banner na svobodnaucetni.cz