Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Zaručená mzda

Co je to zaručená mzda?

Zaručená mzda představuje minimální možný výdělek, na který má zaměstnanec nárok podle své odbornosti a složitosti, namáhavosti a odpovědnosti, kterou jeho práce vyžaduje. Vyplácí se v osmi stupních, přičemž první stupeň odpovídá minimální mzdě.

Do jednotlivých stupňů spadají konkrétní druhy povolání a každý stupeň má pevně stanovenou výši zaručené mzdy. Přehled všech osmi stupňů zaručené mzdy najdete v tomto článku.

Nedosáhne-li vaše měsíční nebo hodinová mzda výše zaručené mzdy, přestože na ni máte dle svého povolání nárok, můžete po zaměstnavateli domáhat doplatek do výše zaručené mzdy.

Se zaručenou mzdou souvisí pojmy minimální mzda a průměrná mzda.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.