Blog Money / Slovník pojmů / Zaručená mzda

Zaručená mzda stanovuje nejnižší možnou mzdu pro různé profese. Ty jsou rozděleny do osmi skupin podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti. Zaručená mzda platí pro zaměstnance, kteří nemají mzdu sjednanou kolektivní smlouvou.

Nepleťte si tento termín s minimální mzdou. Ta stanovuje nejnižší přípustnou mzdu. To znamená, že zaručená mzda je zpravidla vyšší než minimální mzda (nikdy nemůže být nižší).

Pokud zaměstnancům vyplácíte nižší než zaručenou mzdu, může vás pokutovat inspekce práce.

Informaci o aktuální výši zaručené mzdy pro jednotlivé profese najdete v tomto článku.

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: Živnostenský list
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny