Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Účetní doklad

Účetní doklad je účetní záznam, který prokazuje a zároveň ověřuje provedenou účetní operaci. Právě na jeho základě dochází k zaúčtování účetního případu do účetních knih. Účetním dokladem může být např. faktura, dodací list, příjemka, výdejka, výpis z účtu, skladová karta, mzdový list nebo karta dlouhodobého majetku.

blankZpět na slovník pojmů
Další pojem: Účetní jednotka
Banner na svobodnaucetni.cz