Účetní doklad

Co je to účetní doklad?

Účetní doklad je účetní záznam, který prokazuje a zároveň ověřuje provedenou účetní operaci. Právě na jeho základě dochází k zaúčtování účetního případu do účetních knih.

Účetním dokladem může být např. faktura, dodací list, příjemka, výdejka, výpis z účtu, skladová karta, mzdový list nebo karta dlouhodobého majetku.