Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Účetní osnova

Na základě účetní osnovy stanovují účetní jednotky (právnické a fyzické osoby a organizační složky státu) své účtové rozvrhy. Účtový rozvrh je centrální číselník, který obsahuje seznam účtů používaných v účetnictví k zaúčtování účetních případů. Účtová osnova rozlišuje 10 účtových tříd, které se značí 0 až 9:

  • do tříd 0 až 4 spadají rozvažné účty,
  • do třídy 5 spadají účty nákladové,
  • do třídy 6 se zapisují výnosové účty,
  • do třídy 7 patří uzávěrkové účty
  • a do tříd 8 a 9 ostatní účty.

blankZpět na slovník pojmů
Další pojem: Účetní rozvaha
Banner na svobodnaucetni.cz