Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Účetní osnova

Co je to účetní osnova?

Na základě účetní osnovy stanovují účetní jednotky (právnické a fyzické osoby a organizační složky státu) své účtové rozvrhy. Účtový rozvrh je centrální číselník, který obsahuje seznam účtů používaných v účetnictví k zaúčtování účetních případů.

Účtová osnova rozlišuje 10 účtových tříd, které se značí 0 až 9:

  • do tříd 0 až 4 spadají rozvažné účty,
  • do třídy 5 spadají účty nákladové,
  • do třídy 6 se zapisují výnosové účty,
  • do třídy 7 patří uzávěrkové účty
  • a do tříd 8 a 9 ostatní účty.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.