Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Zákon o dani z přidané hodnoty

Co je to Zákon o dani z přidané hodnoty?

Zákon o DPH určuje, které platby podléhají dani z přidané hodnoty a stanovuje také výjimky z daně. DPH se vztahuje na domácí i dovozové zboží a služby.

Daní z přidané hodnoty se musí zabývat takzvané osoby příslušné k dani. Těmi jsou právnické i fyzické osoby, které samostatně „uskutečňují ekonomické činnosti” (to znamená, že soustavně vyrábí, obchodují či poskytují služby). Ne vždy je ale osoba příslušná k dani také plátcem daně z DPH.

Plátcem daně se osoba stává dobrovolně nebo povinně. DPH platí právnická nebo fyzická osoba povinně nejčastěji v případech, kdy:

  • překročí obrat 1 milion korun za 12 kalendářních měsíců,
  • je členem společnosti, ve které se některý z členů stane plátcem DPH,
  • nabyde majetek prodejem obchodního závodu,
  • zdědí majetek a pokračuje v činnosti po zemřelém plátci.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.