Blog Money / Slovník pojmů / Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon o DPH určuje, které platby podléhají dani z přidané hodnoty a stanovuje také výjimky z daně. DPH se vztahuje na domácí i dovozové zboží a služby.

Daní z přidané hodnoty se musí zabývat takzvané osoby příslušné k dani. Těmi jsou právnické i fyzické osoby, které samostatně „uskutečňují ekonomické činnosti” (to znamená, že soustavně vyrábí, obchodují či poskytují služby). Ne vždy je ale osoba příslušná k dani také plátcem daně z DPH.

Plátcem daně se osoba stává dobrovolně nebo povinně. DPH platí právnická nebo fyzická osoba povinně nejčastěji v případech, kdy:

  • překročí obrat 1 milion korun za 12 kalendářních měsíců,
  • je členem společnosti, ve které se některý z členů stane plátcem DPH,
  • nabyde majetek prodejem obchodního závodu,
  • zdědí majetek a pokračuje v činnosti po zemřelém plátci.

TIP: Přečtěte si podrobný článek o zákonu o DPH.

Zpět na slovník pojmů
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny