Blog Money / Slovník pojmů / Zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob

Zatímco za zaměstnance odvádí pravidelné měsíční zálohy na daň z příjmů zaměstnavatel, při podnikání první rok zálohy neplatíte. V dalších letech se zálohy odvíjí od výše vašich příjmů.

Jestliže vaše vyměřená daň podle daňového přiznání činí:

  • do 30 000 Kč, zálohy neplatíte,
  • mezi 30 000 Kč a 150 000 Kč, zálohy platíte 2× ročně ve výši 40 % poslední známé daně,
  • nad 150 000 Kč, zálohy platíte 4× ročně ve výši 25 % poslední známé daně.

Zálohy jsou vždy splatné do 15. dne posledního měsíce příslušného období. Tzn. u pololetních zálohových plateb do 15. 6. a 15. 12. U kvartálních do 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12.

I když platíte daň z příjmů zálohami v průběhu roku, musíte na jaře následujícího roku podat daňové přiznání. V něm uvedete zaplacené zálohy za uplynulý rok, které vám sníží výslednou daň.

Následně buď uhradíte nedoplatek (pokud je vypočítaná daň vyšší než zaplacené zálohy), nebo finanční úřad požádáte o vrácení přeplatku.

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: Zápočtový list
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny